Leestip: Verenigingen en overheidsopdrachten

Verenigingen en overheidsopdrachten

De voorbije maanden is er heel wat te doen geweest over de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten voor verenigingen. Eind december 2011 pakten verschillende media uit met de boodschap dat de meeste vzw’s vanaf medio 2012 ook zouden worden onderworpen aan de wetgeving op de overheidsopdrachten.

De wet op de overheidsopdrachten houdt in dat overheden niet zomaar vrij aankopen boven de 5.500 euro kunnen doen, maar eerst een bestek of lastenboek moeten opmaken. Kandidaten kunnen vervolgens een offerte indienen. Pas nadat deze offertes tegen elkaar zijn afgewogen, kan de overheid de opdracht toekennen. Een behoorlijk zware procedure dus.

De regelgeving voor overheidsopdrachten is in de eerste plaats van toepassing op overheden, maar werd in de rechtspraak gaandeweg ruimer geïnterpreteerd. Tot ze zelfs van toepassing werd op heel wat verenigingen die ook overheidsmiddelen ontvangen, maar in feite autonoom zijn. Een Europese richtlijn van 2004 zette een en ander op punt in de uitdijende rechtsmaterie rond de overheidsopdrachten. Deze richtlijn wordt – via de wetten van 15 en 16 juni 2006 – op 1 januari 2013 in ons land van kracht.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de ‘nieuwe’ wet op de overheidsopdrachten, ontstond er bij nogal wat koepels en verenigingen een groeiende ongerustheid. Vooral omdat er juridisch onduidelijkheid bestond over de precieze toepassing van de wet.

De Verenigde Verenigingen, een breed opgezet netwerk van allerhande middenveldorganisaties, heeft de problematiek ter harte genomen en bundelde concrete informatie over de draagwijdte en toepassing van de wetgeving in een bevattelijke informatienota.

In een notendop komt het erop neer dat de wetgeving alleen van toepassing is voor verenigingen (geen feitelijke verenigingen) die voor meer dan 50 percent van hun inkomsten afhankelijk zijn van overheidssubsidies. Bovendien moet alleen een aanbestedingsprocedure worden opgestart voor bedragen vanaf 8.500 euro.

In haar nota doet de Verenigde Verenigingen nog een oproep om alle vragen of onduidelijkheden rond de toepassing van de wet door te geven. Zij wil namelijk alle problemen, voortvloeiend uit de wetgeving, inventariseren om die vervolgens te kunnen bespreken met de Vlaamse overheid.

Website De Verenigde Verenigingen

Gregory Vercauteren
Vrije tags
wetgeving
erfgoedverenigingen
vereingsleven
overheidsopdrachten
Trefwoorden
Overheidsbeleid en subsidiëring
Lokaal erfgoedbeleid
Vrijwilligersbeleid
Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Erfgoedverenigingen
Amateurkunsten
Sociaal-cultureel volwassenenwerk
Immaterieel-erfgoedorganisaties