ETWIE en MIAT bundelen de krachten

ETWIE en MIAT bundelen krachten

De Algemene Vergadering van ETWIE heeft besloten een traject op te starten om de werking vanaf 2019 te integreren in het MIAT in Gent. Door de krachten te bundelen, hopen beide organisaties de sector van het technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed ook in de toekomst op een kwaliteitsvolle manier te kunnen blijven ondersteunen. Met deze beslissing willen ETWIE en het MIAT inspelen op de verwachtingen van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet, waarin gefocust wordt op schaalvergroting en efficiëntiewinsten.

Een afzonderlijke cel binnen het museum zal de werking van ETWIE koppelen aan MIAT FACTory. Dat is het kenniscentrum dat nu de brug slaat tussen de museumcollectie en de erfgoedgemeenschap. "Een schaalvergroting en krachtenbundeling kan ervoor zorgen dat grotere noden kunnen worden aangepakt die in de huidige context nog niet ingevuld worden," zegt ETWIE-voorzitter Peter Scholliers. "Vooral op het vlak van onderzoek, onderwijs, publicaties en internationalisering is er nog veel ruimte voor verbetering."

"In de loop van 2017 geven we deze samenwerking concreet vorm," aldus Scholliers. "In december zullen we bij de Vlaamse overheid een nieuw beleidsplan indienen, waarin de krachtlijnen van de nieuwe werking worden uitgetekend. Uiteraard willen we daarbij zo goed mogelijk inspelen op de noden van de sector. Iedereen kan zijn verwachtingen dan ook kenbaar maken via een enquête."

Bron: ETWIE

Gregory Vercauteren