Erfgoedkring Oudenburg 8460 is Ambassadeur Heemkunde Vandaag

Erfgoedkring Oudenburg 8460 mag voor een jaar de titel dragen van Ambassadeur Heemkunde Actueel. Deze kring groeide in korte tijd uit tot een dynamische en volwaardige vereniging. De jury loofde ook de uitzonderlijke samenwerking tussen de erfgoedkring en het stadsbestuur van Oudenburg. De prijs werd uitgereikt tijdens Heemkunde Actueel, de jaarlijkse studiedag van Heemkunde Vlaanderen.

Ambassadeur

"Met de titel van Ambassadeur wil Heemkunde Vlaanderen innovatieve methodes, originele projecten, inspirerende ideeën, maar ook begeesterende figuren of verenigingen uit het heemkundig veld in de kijker plaatsen", zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen.

De jury is verheugd dat er nog steeds nieuwe organisaties worden opgericht die zich inzetten voor heemkunde en het lokaal erfgoed. Dat dit gebeurt in nauwe samenwerking met een lokaal bestuur, is volgens de jury hoopgevend. In tijden van veranderend bestuurlijk landschap is een positieve samenwerking tussen een lokale vereniging en het lokaal bestuur van cruciaal belang. De jury looft dan ook het engagement dat de stad Oudenburg opneemt en hoopt dat dit als voorbeeld kan fungeren.

Diversiteit

"De vereniging schittert in een intersectorale aanpak", zegt Dierickx. "Samenwerking met allerlei partners en doelgroepen staat centraal in de werking. Naast klassieke activiteiten zoals publiceren, opzoekingswerk en gegidst wandelen, hebben zij oog voor innovatieve en sociale projecten, waarbij ze streven naar een zo breed mogelijke participatie van de lokale bevolking. De eigentijdse manier waarop deze sensibilisering gebeurt, verdient veel lof."

Maar niet alleen de activiteiten van deze erfgoedkring ogen breed. Ook de diverse samenstelling van de vereniging is een voorbeeld voor andere erfgoedverenigingen. Mensen met een uiteenlopende achtergrond zijn bij deze kring betrokken.

Andere genomineerden

Voor deze titel had Heemkunde Vlaanderen van tevoren drie waardevolle initiatieven genomineerd. Naast Erfgoedkring Oudenburg 8640, ging het om:

  • Werkgroep Mercurius uit Grobbendonk, die in zeer korte tijd een nieuw elan teweegbracht in het lokale erfgoedlandschap en meteen ook in de ganse provincie Antwerpen.
  • De Vreedsel uit Lanklaar, een voorbeeld van hedendaags heemkundig werk


Als winnaar van het Ambassadeurschap kreeg Erfgoedkring Oudenburg 8640 een trofee en een forum op Heemkunde Actueel. Ook mocht de kring zichzelf voorstellen in onderstaand filmpje.

Gregory Vercauteren