Erfgoed verbindt: publicatie nodigt uit tot samenwerking

Handen schudden. Foto: Gerd Altmann via Pixabay 

In 2018 sloegen FARO en Herita de handen in elkaar voor een inspirerende lezingenreeks met een aantal visionaire erfgoeddenkers. In de bundel Erfgoed verbindt hebben we deze lezingen voor u samengevat en verrijkt met praktijkvoorbeelden uit eigen land. De samenwerking kwam er naar aanleiding van het Europees Jaar voor het Cultureel Erfgoed.

Een van de belangrijkste effecten van dat Europees Jaar was dat het de onroerend- en cultureel-erfgoedactoren op Vlaams niveau aanspoorde om de krachten te bundelen. FARO en Herita gaven ook zelf het voorbeeld met een gezamenlijke en langlopende lezingenreeks, met telkens internationale sprekers. Het waren op zijn zachtst gezegd prikkelende lezingen. Met voor de erfgoedsector in Vlaanderen uitdagende stellingen, voorbeelden en ideeën.

Cover Erfgoed verbindt

In de bundel Erfgoed verbindt hebben we deze lezingen voor u samengevat en verrijkt met praktijkvoorbeelden. Want in Vlaanderen zijn er tal van voorbeelden te vinden waarin het experiment niet wordt geschuwd. En die aan de inzichten uit de lezingen kunnen worden gekoppeld. Doe er voordeel bij, en laat u inspireren.

Voor FARO en Herita was deze samenwerking een interessante ervaring en ook een opmaat voor een meer structurele samenwerking. Dat zijn we immers aan de erfgoedsector, aan u dus, verplicht. Dit jaar gaan we onverminderd verder op ons elan. Zo werken we samen aan een vormingstraject rond vrijwilligerswerk, organiseren we regionale ontmoetingsdagen en ook een reeks communicatie- en marketinggerelateerde initiatieven, zoals de Communicatiekliniek 2019.

Foto: Gerd Altmann via Pixabay 

Gregory Vercauteren