Een nieuw steunpunt voor bovenlokale cultuur

Foto: CC0

Begin januari ging het Steunpunt voor Bovenlokale Cultuur van start. Dit nagelnieuwe steunpunt wil individuen, organisaties en besturen uit Vlaanderen en Brussel ondersteunen bij hun praktijkontwikkeling, subsidieaanvragen en beleidsvisie rond bovenlokale cultuur. De organisatie vindt haar oorsprong in het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking en zal de ontwikkeling van het lokale en bovenlokale culturele veld stimuleren.

Het steunpunt maakt nu werk van een dienstverlening in functie van de eerste projectaanvragen en aanvragen voor structurele ondersteuning voor intergemeentelijke samenwerkingsverbanden binnen het decreet bovenlokale cultuurwerking.

Tegelijkertijd werkt het aan een gedragen visie, actieplan en dienstverlening op lange termijn die worden neergeschreven in een beleidsplan. Hiervoor zal het steunpunt in de toekomst zeker beroep doen op partners waarmee en waarvoor het zal werken.

Vanuit FARO wensen we het nieuwe steunpunt alvast veel succes toe. We kijken uit naar een mooie samenwerking.

Meer informatie over dit nieuwe steunpunt vindt u op de tijdelijke website www.cultuurbovenlokaal.be.

Gregory Vercauteren