Dertien Leuvense erfgoedspelers engageren zich voor ambitieus Erfgoedlabo

Het nieuwe Leuvense samenwerkingsverband stelde zich op 12 september 2017 voor aan minister van Cultuur Sven Gatz. De dertien oprichtende partners, met als voortrekkers de Stad Leuven en de KU Leuven, bekrachtigden hun engagement ook met de ondertekening van een officiële engagementsverklaring.

Het Leuvens model

Leuven heeft dankzij zijn rijke geschiedenis en met zijn internationaal gerenommeerde universiteit een unieke erfgoedbiotoop met sterke verhalen, divers erfgoed en sterke spelers. Opvallend is het groot aantal landelijk erkende erfgoedorganisaties die vaak ook een internationale werking en uitstraling hebben. Met haar behapbare schaal is Leuven bovendien de ideale stad voor regelmatig overleg en samenwerking. “Hier werd eerder al door de kunstensector de term ‘Leuvens model’ opgeplakt”, zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Onze diverse erfgoedactoren opereren op een boogscheut van elkaar en hebben grote ambities voor de erfgoedsector binnen en buiten Leuven. Door structureel samen te werken, willen ze elkaar versterken en willen ze Leuven als dynamische erfgoedstad in Vlaanderen op de kaart zetten”.

In het licht van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet, maar vooral vanuit het geloof en de goesting om deze ambities waar te maken, nemen dertien professionele erfgoedspelers in Leuven het voortouw om dit netwerk en samenwerkingsverband op te zetten onder de naam Erfgoedlabo. Met dit Erfgoedlabo willen de stichters een kenniscluster uitbouwen en een voorbeeldrol opnemen voor Vlaanderen. Het is expliciet de bedoeling om de resultaten, experimenten en nieuwe inzichten te delen met de brede erfgoedsector in Vlaanderen en Brussel. Zo wil het labo bijdragen aan de verbetering van de zorg voor en de omgang met cultureel erfgoed, zowel bij professionelen als bij vrijwilligers.

Om dit te benadrukken en te bekrachtigen, ondertekenden de stichtende partners van het Erfgoedlabo, in aanwezigheid van minister van Cultuur Sven Gatz een officiële engagementsverklaring.

Werking Erfgoedlabo start met vier werven

Het Erfgoedlabo zal werken rond vier pijlers of werven: ‘presentatie en programmatie’, ‘erfgoeddepot en gedeelde infrastructuur’, ‘kennisopbouw en -deling’ en ‘digitalisering’. Elke werf neemt het erfgoed in Leuven als uitgangspunt of grondstof en ambieert via experiment en onderzoek tot innovatieve en vernieuwende resultaten of inzichten te komen. “De KU Leuven draagt zorg voor haar roerend cultureel erfgoed en haar talrijke academische en universitaire collecties. Actieve participatie aan dit Erfgoedlabo is dan ook evident omdat wij er willen voor zorgen dat we Leuvense kennis en expertise met een veel ruimer veld delen”, aldus professor Bart Raymaekers, vicerector voor cultuur, kunst en erfgoed van KU Leuven.

Enkele voorbeelden:

  • Uit de werf ‘presentatie en programmatie’ zullen strategische samenwerkingsprojecten, groot of klein, ontstaan voor en/of in samenwerking/cocreatie met publiek.
  • In de werf ‘depot en infrastructuur’, worden de plannen voor een gezamenlijk erfgoeddepot gerealiseerd, wordt het calamiteitennetwerk verder uitgebouwd en worden gezamenlijke noden op vlak van (nood)infrastructuur aangepakt.
  • Het ‘digitaal atelier’ wordt een werkplaats voor bijvoorbeeld een gezamenlijk digitaal depot, een geïntegreerd DAM(datamanagement)-systeem en het ontwikkelen van digitale tools. Daarnaast is deze werf ook de plek om apparatuur en expertise te delen.
  • In de vierde werf staan ‘kennisopbouw en -deling’ voorop. Zo zullen onder andere collectiebeleid en collectieprofielen worden afgestemd en zal werk gemaakt worden van diverse erfgoedopleidingen

Indrukken van de minister

Minister van Cultuur Sven Gatz werd een hele dag rondgeleid door de Leuvense erfgoedspelers en was onder de indruk: “Ik wist al dat het Leuvense erfgoedveld rijk en divers is en dat hier veel expertise zit. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vandaag nog sterker onder de indruk ben dan voorheen en dat dit Erfgoedlabo enorm veel potentieel heeft. Ik ontdekte ook al eerder de enorme dynamiek van het Leuvense cultuurveld en -beleid en de wil en realisatie om echt met elkaar samen te werken, het zogenaamde Leuvens model. Ik ben dan ook bijzonder enthousiast over de ambitieuze plannen van deze Leuvense erfgoedspelers. In het licht van het nieuwe erfgoeddecreet kan ik zulke verregaande samenwerkingen als dit ambitieuze en innovatieve Erfgoedlabo alleen maar toejuichen. Ik zal de verdere werking ervan dus met veel interesse opvolgen en kijk uit naar de concrete resultaten.”

Stichtende partners

De stichtende partners van het erfgoedlabo zijn: Erfgoedcel en Stadsarchief Leuven, M - Museum Leuven, rectorale Dienst Kunst & Erfgoed KU Leuven, KU Leuven Bibliotheken Bijzondere Collecties en Maurits Sabbebibliotheek, KADOC, Centrum Agrarische Geschiedenis, Erfgoedsite Abdij van Park, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, PARCUM, Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee en Rijksarchief Leuven.

Bron: persbericht stad Leuven en Nieuwsdienst KU Leuven

Gregory Vercauteren