Update: erkende én niet-erkende musea mogen heropenen

Embleem heropening musea

Op vrijdag 24 april kondigde de Nationale Veiligheidsraad aan dat “onderzocht werd” of musea de deuren konden heropenen vanaf 18 mei. Het Zevenpuntenplan dat het Vlaams Museumoverleg, het Overleg Regionale Musea, Brussels Museums, Musées et Société Wallonie en ICOM-België samen hadden opgesteld, bleek overtuigend genoeg om deze overweging te maken. 

In afwachting van de beslissing, begonnen de musea met een uitgebreide en secure voorbereiding. Om de uitwisseling van vragen en antwoorden, expertise en goede tips mogelijk te maken, organiseerde FARO zeer gesmaakte digitale vragenuurtjes. De meest voorkomende tips hebben we voor u gebundeld en kunt u hier terugvinden. 

Welkom terug in ons museum!

Op woensdag 13 mei gaf de Nationale Veiligheidsraad formeel groen licht voor de heropening. En op vrijdag 15 mei werd een ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd, met meer concrete bepalingen. Dit ministerieel besluit is het bepalende kader voor de heropening van de musea. Lees ook het ministerieel besluit van 5 juni 2020 met algemene maatregelen ter versoepeling van de maatregelen.

De nadruk ligt in eerste instantie op de heropening van musea “erkend door de federale overheid of door een deelstaat". Voor Vlaanderen betekent dit dat de focus ligt op musea die erkend zijn binnen het Cultureelerfgoeddecreet. Meer in het bijzonder gaat het dus om musea met een kwaliteitslabel

Wat met de niet-erkende musea? 

Voor de helderheid: niet alle organisaties in Vlaanderen die zichzelf ‘museum’ noemen, hebben het kwaliteitslabel van ‘erkend museum’. Veel organisaties noemen zichzelf ‘museum’ of hebben een semimuseale werking, zonder dat dit erkend is door een deelstaat of de federale overheid. Deze niet-erkende musea vroegen aan FARO of ze onder het ministerieel besluit vallen, en dus mogen heropenen. 

Het kabinet Cultuur geeft hierover nu duidelijkheid. De Nationale Veiligheidsraad koos voor de breedst mogelijke definitie van een museum, en dus ook niet-erkende musea mogen heropenen. Het komt er dus op neer dat “erfgoedsites, memorialen, forten, abdijen, private musea en ook bezoekerscentra, belevingscentra, kunsthallen.… allemaal mogen openen, mits ze kunnen voldoen aan alle voorwaarden opgelegd in het ministerieel besluit.”

FARO geeft de komende weken aan welke erkende musea de deuren heropenen. Musea bezorgden ons telkens enkele activiteiten, die ze in de kijker willen zetten. Deze informatie vindt u hier

De afbeelding bij dit bericht is het beeld van een ‘coronaposter’ die op initiatief van het Vlaams Museumoverleg werd ontworpen. Deze poster kan worden gedownload, gepersonaliseerd en uitgehangen door elk erkend museum in Vlaanderen dat terug opengaat. De visuals kunt u verkrijgen door een bericht te sturen naar anne.milkers@faro.be.

COVID-19: informatie voor de cultureel-erfgoedsector

Bent u professioneel of vrijwillig aan de slag in de cultureel-erfgoedsector en bent u op zoek naar informatie over de coronacrisis? Surf dan snel naar faro.be/corona, een themapagina waarop u alle relevante informatie gebundeld terugvindt.

faro