Vragen bij de exitstrategie musea

Foto: StockSnap via Pixabay

Vanaf maandag 18 mei mogen de deuren van musea opnieuw open voor bezoekers. De Nationale Veiligheidsraad keurde de heropening enkele dagen eerder goed, mits de musea voldoende voorzorgsmaatregelen in acht nemen. De veiligheid van zowel het museumpersoneel als de bezoekers staat immers voorop. 

Ter voorbereiding van de heropening organiseerde FARO twee digitale vragenuurtjes. De bedoeling? Capteren welke vragen de heropening met zich meebrengt, en daarbij ook - waar mogelijk - antwoorden bieden. De meest voorkomende vragen, antwoorden en tips van collega's bundelden we in een handige brochure.

Praktische vragen, vijf thema's

Aan welke voorwaarden musea bij beperkte opening vanaf 18 mei moeten voldoen, wordt omschreven in een nieuw ministerieel besluit (d.d. 15/05/2020). Dat is geïnspireerd op het 7-puntenplan dat door het Vlaams Museumoverleg, Overleg Regionale Musea, Brussels Museums, Musées et Société Wallonie en ICOM België als kader werd opgesteld en expliciet werd onderschreven door het kabinet Cultuur van minister-president Jan Jambon. 

Sinds de abrupte sluiting negen weken geleden hebben de musea achter de schermen hard gewerkt om een beperkte heropening voor te bereiden. Om kennis en inspiratie te vergaren organiseerde FARO op vraag van de museumsector op 12 en 14 mei twee live-sessies, waarop zo’n 80-tal museumprofessionals present tekenden. Experten en deelnemers wisselden tips en goede voorbeelden uit. Het waren intensieve momenten van genereuze kennisdeling. Inspirerend ook, want niemand had de antwoorden op de vele vragen enkele maanden geleden klaar liggen. 

De meest voorkomende vragen, antwoorden en tips formuleerden we in een handige brochure. Het document is opgebouwd rond heel praktische vragen, aan de hand van vijf thema’s.

U begrijpt dat dit document onmogelijk volledig en voor iedereen sluitend kan zijn. We zijn ons er ook van bewust dat u gaandeweg ongetwijfeld nog tal van andere vragen zult krijgen (of op dit moment heeft). Blijf uw vragen sturen naar monique.verelst@faro.be. We bundelen wat binnenkomt en bezorgen u de nodige antwoorden.  

Meer lezen

Foto: StockSnap via Pixabay

Monique Verelst