Heropstart cultureel-erfgoedsector? Live-sessies voor musea en erfgoedcellen

Open. Foto: Finn Hackshaw via Unsplash

Stilaan treedt de samenleving uit de lockdown. Ook de cultureel-erfgoedsector bereidt zich voor op een voorzichtige heropstart. Maar hoe? De nood aan ervarings- en kennisdeling is groot. FARO organiseert daarom vanaf 12 mei digitale vragenuurtjes voor musea en erfgoedcellen om expertisedeling mogelijk te maken.

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat musea vanaf 18 mei de deuren mogen openen. Musea in heel België hebben zelf gepleit voor een heropening vanaf deze datum. Ook archieven, erfgoedcellen, erfgoedbibliotheken, immaterieel-erfgoedactoren en landelijke dienstverleners hebben nagegaan wanneer en onder welke voorwaarden een heropening voor hen haalbaar zou zijn. Deze informatie werd gebundeld door FARO en bezorgd aan de Taskforce COVID-19, die fungeert als doorgeefluik van de cultuursector naar de Nationale Veiligheidsraad. Voor meer context en informatie over dit proces, verwijzen we naar het tweede gedeelte van dit bericht. 

Nood aan expertisedeling: FARO faciliteert

Een sector in quarantaine plaatsen is één zaak. Hem eruit halen nog een andere. En dat blijkt een complexe opgave te zijn, die de sector alleen met de nodige koelbloedigheid, bedachtzaamheid en rust tot een succesvol einde kan brengen. Uit de informatie die FARO bij elkaar bracht, blijkt dat het in de eerste plaats de musea zijn, die popelen om te heropenen. Maar er is een grote nood aan uitwisseling van vragen (en antwoorden) en aan het delen van expertise over onder meer de praktische aanpak. Ook de erfgoedcellen hebben hier nood aan. 

Foto: Jon Tyson via Unsplash

Op vraag van deze deelsectoren zal FARO deze expertise- en kennisdeling helpen faciliteren. Daarom begint FARO volgende week met de organisatie van digitale vraag-en-antwoord-momenten of ‘live-sessies’ om ervaringen en expertise met elkaar te delen. De meest voorkomende vragen én antwoorden zullen nadien via deze website gedeeld worden. Zo kunnen alle betrokkenen van elkaar leren, ook als u niet kon deelnemen aan een live-sessie. 

Live-sessies: meld u aan 

Als u in een museum of erfgoedcel werkt, en vragen heeft over het heropstarten van de werking of als u zelf bereid bent expertise te delen, nodigen we u graag uit om deel te nemen aan een van deze sessies. Wekelijks bekijken we – op basis van de vragen die we ontvangen – of en wanneer bijkomende momenten nodig zijn. We werken met het programma Teams van MS Office. Als u niet met dit systeem vertrouwd bent, kunt u dat bij aanmelding aangeven en dan proberen we te helpen. 

Live-sessies heropening musea

  • Deze sessies focussen op de praktische aspecten die bij de heropening van de publieke museumruimte komen kijken. 
  • Dinsdag 12 mei van 15.00 tot 16.00 uur of donderdag 14 mei van 16.00 tot 17.00 uur. 
  • Schrijf hiervoor in bij Mieke Van Doorselaer en stuur haar een e-mail (mieke.vandoorselaer@faro.be).

Live-sessie erfgoedcellen

  • Deze sessie focust op de specifieke vraag rond de heropstart van vrijwilligerswerkingen voor de inventarisatie van religieus erfgoed.
  • Dinsdag 19 mei om 14.00 uur.
  • Schrijf hiervoor in bij Gregory Vercauteren en stuur hem een e-mail (gregory.vercauteren@faro.be

Welke vragen heeft u nog?

De inhoud van deze sessies bepalen we op basis van de vragen die we ontvangen. Bij deze roepen we u op om per e-mail uw vragen in te sturen. Dat kan opnieuw naar Mieke Van Doorselaer voor de musea en naar Gregory Vercauteren voor de erfgoedcellen. Voor vragen uit de andere deelsectoren, kunt u een e-mail sturen naar Anne Milkers.

Lees ook

Foto's: Finn Hackshaw en Jon Tyson via Unsplash.

    Faro