Uw onderwijsaanbod promoten, hoe doet u dat?

ADVN tijdens Erfgoedweek 2022 © FARO

Tussen 17 en 28 april 2023 is er een nieuwe editie van Erfgoedweek: scholen kunnen dan opnieuw genieten van Erfgoedklasbakken en vipactiviteiten. Maar hoe kunt u uw onderwijsnetwerk blijvend vergroten? In deze blog delen we enkele waardevolle tips en ervaringen.

Veel erfgoedwerkers stellen vragen over het nut van e-mails, flyers en brieven gericht aan scholen. Want wordt die informatie wel opgepikt? Vast en zeker, zo blijkt uit de evaluatie die FARO uitvoerde naar aanleiding van Erfgoedweek 2022: daarin gaf meer dan 30% van de deelnemende leerkrachten aan het aanbod via hun directie ontdekt te hebben. Wel is het belangrijk dat uw aanbod concreet is en een duidelijk doelpubliek aanspreekt. 

Spreek een onderwijssegment aan

1/ Zorg er bij e-mails of post voor dat de leerkracht zich aangesproken voelt.
Past het aanbod bij de leeftijd van de klasgroep? Is het aanbod gericht op de eerste, tweede of derde graad? Is het makkelijk te verbinden met een schoolvak?

  • Vermeld die informatie liefst al in de onderwerpregel van de e-mail: formuleringen als ‘Een interessant aanbod voor uw leerkrachten van de tweede graad’ maken meteen duidelijk waarover het gaat.
  • Bij papieren post kan in het adres een toevoeging als ‘T.a.v. de vakgroep geschiedenis derde graad’ wonderen doen. Zo weet de directie of beleidsondersteuning meteen aan wie ze het bericht moet doorsturen. Het zijn immers de lerarenteams die zich verder zullen buigen over het aanbod, in samenspraak met hun directie.
  • Hou het bericht verder kort, met hyperlinks naar meer concrete details. De directie scant een e-mail, de leerkracht in kwestie zal bij interesse wel verder klikken. 

2/ Selecteer zo goed mogelijk. 
Via de website 'Onderwijsaanbod in Vlaanderen' kunt u eenvoudig adreslijsten van scholen downloaden. Dat kan geografisch (op postcode, gemeente of regio) maar ook op type onderwijsinstelling. Zo geraakt u via basisscholen ook bij methodescholen, of misschien wil u liever een aanbod aanleveren voor een bepaalde studierichting? Dat kan. Vergis u niet: hoe concreter u de doelgroep afbakent, hoe meer reactie u zal krijgen. 

3/ Denk tot slot ook aan de onderwijsnetwerken van steden (of provincies). 
Deze onderwijsondersteunende organisaties zien erfgoed misschien niet altijd als hun prioriteit, maar door u bijvoorbeeld te abonneren op hun nieuwsbrief, ziet u wel welke thema’s aandacht krijgen. Ongetwijfeld merkt u overeenkomsten met uw werkveld, zoals werken rond diversiteit en duurzaamheid. Daar kunt u dan met de eigen collectie op inspelen. Enkele voorbeelden van onderwijsnetwerkorganisaties zijn SOM Leuven, Onderwijsnetwerk Gent of de Dienst Flankerend Onderwijsbeleid van de stad Hasselt. Zoek zeker op wie in uw regio actief is. 

Onderwijspartners op bezoek bij FARO

Op 14 oktober organiseerde FARO een vorming over onderwijscommunicatie in het kader van Erfgoedweek. FARO nodigde voor de gelegenheid drie sterke onderwijspartners uit die toelichtten wat ze voor de erfgoedsector kunnen betekenen. Daarnaast kwam ook aan bod hoe u op een efficiënte manier kunt communiceren met scholen. We vatten de belangrijkste bevindingen graag nog eens voor u samen.

Canon Cultuurcel

dynamo © Canon Cultuurcel

Raf Schevenels, projectleider dynamoPROJECT bij Canon Cultuurcel (Departement Onderwijs en Vorming) lichtte toe hoe het platform Cultuurkuur.be twee doelgroepen (onderwijsprofessionals en cultuureducatieve organisaties) samenbrengt. Cultuurkuur is vooral een interessant kanaal wanneer u bepaalde tijdelijke activiteiten of een structureel aanbod wil promoten bij het onderwijs. Dat aanbod kan gratis of betalend zijn. Cultuurkuur is te vergelijken met de databank UiTinVlaanderen, maar richt zich daarentegen specifiek op leraren.

Ook de activiteiten die u in het kader van de Erfgoedweek plant, komen via dit platform tot bij de leerkrachten. Organiseert u een les als Erfgoedklasbak? Of organiseert u een vipactiviteit? Registreer uw activiteit dan liefst voor 2 december via https://inschrijven.erfgoeddag.be/. Dit aanbod stroomt automatisch door naar de Erfgoedweekpagina op Cultuurkuur en zal er ook extra in de verf worden gezet.

Zelfs als uw aanbod nog niet helemaal concreet is, kunt u al wel aangeven welke expertise u of uw organisatie in huis heeft zodat leerkrachten u kunnen aanspreken. Weet u veel over de straatnamen in uw dorp, of kunt u met uw ambachtelijke expertise een les wetenschappen of techniek aanschouwelijk maken? Leerkrachten wonen tegenwoordig vaak zelf niet meer in de schoolbuurt, en zullen dus graag ontdekken hoe ze samen met u omgevingsgerichte en erfgoedwijze activiteiten kunnen organiseren. Uit gesprekken met de leerkrachten kan zo ook een vast aanbod groeien. Ook als u aanbod op maat kunt voorzien, zijn leerkrachten daar graag van op de hoogte.

Canon Cultuurcel biedt drie ondersteuningsmanieren om financiële barrières voor scholen voor deelname aan cultuur te verlagen. Een overzicht.


Meer info over deze drie ondersteuningsmechanismen vindt u op Cultuurkuur.be, of contacteer Raf Schevenels.

Meer lezen over de ondersteuning van cultuuronderwijs door CANON Cultuurcel? Check het artikel 'Op zoek naar ondersteuning in cultuuronderwijs? CANON Cultuurcel weet raad' in: faro | tijdschrift over cultureel erfgoed, 14(2021)3, p. 52-55. 

Klasse Lerarenkaart

Lerarenkaart 2023 © Klasse Lerarenkaart

Klara Tesseur lichtte toe hoe Klasse Lerarenkaart uw werking kan ondersteunen. Klasse is een multimediaal communicatieplatform dat onderwijsprofessionals waardeert, versterkt en verbindt. Positieve verhalen en good practices staan daarbij voorop. Klasse is, na Google, het grootste informatiekanaal dat leerkrachten binnen hun beroepscontext raadplegen.

Met de Lerarenkaart doet Klasse er alles aan om de leraar uit het klaslokaal te halen. Lerarenkaart gaat hiertoe partnerschappen aan met zowel educatieve, culturele als commerciële spelers met een specifiek aanbod voor leraren. Al zijn de eerste twee soorten partners prioritair. Met hun Lerarenkaart krijgen onderwijsprofessionals exclusieve, waardevolle en concrete kortingen en voordelen bij deze partners. Klasse plant ook vaak reportages in van klasbezoeken, waardoor het aanbod van deze spelers niet alleen visueel wordt gemaakt, maar ook heel concreet. 

Trouwens: wees niet ongerust dat u overspoeld zal worden door leerkrachten die hun korting opeisen waardoor uw huis inkomsten misloopt. Dat aantal valt best mee. Maar weet dat elke leerkracht een sterk sociaal netwerk heeft. Eens die uw aanbod kent en ervan overtuigd geraakt, zal die via mond-tot-mondreclame uw aanbod zeker verspreiden bij anderen.

Nog meer tips van Klara? Lees vlug verder, of contacteer haar rechtstreeks.

  • Organiseer Lerarendagen via Klasse en ontvang leerkrachten (met gezin) bij voorkeur in het weekend. Laat ze zo kennismaken met uw educatief aanbod tijdens een verwenmoment.
  • Heeft u een tof nieuw educatief pakket gemaakt? Bij grote publiekstrekkers als de film Onze natuur stuurt Klasse lesmappen naar de bezoekende leerkrachten. Daarbij worden ook tips van andere partners gevoegd. Zo werkte Kinepolis samen met Natuurpunt en in die lesmap zit veel materiaal van partners.
  • Breng Lerarenkaart op de hoogte als u nieuwe formules uitwerkt. Zo heeft het Jenevermuseum een rondleiding waarin aandacht besteed wordt aan chemische processen en sensibilisering: aanbod dat zeker ook terechtkan in de nieuwsbrief wetenschap en techniek. Door uw contacten met Lerarenkaart warm te houden, kunnen zij goed bewaken waar ze uw aanbod allemaal kunnen inzetten.

Archief voor Onderwijs

meemoo zorgt er met het Archief voor Onderwijs voor dat gedigitaliseerd audiovisueel erfgoed niet achter slot en grendel blijft, maar werkbaar materiaal wordt voor in de klas. Jelle van Goethem, redacteur onderwijs bij meemoo, gaf tekst en uitleg.

Archief voor onderwijs © meemoo

Archief voor Onderwijs is een platform dat enkel toegankelijk is voor leerkrachten (in opleiding) en leerlingen. Dankzij die afgeschermde muur kan auteursrechtelijk veel materiaal worden aangeboden. Als erfgoedorganisatie moet u content partner zijn om audiovisueel materiaal aan te leveren dat vervolgens raadpleegbaar is door leerkrachten en leerlingen.

Leerkrachten vinden op het Archief voor Onderwijs (AVO) enerzijds een reeks thematische bundels die hen handvatten geven bij het raadplegen van de collectie. Maar anderzijds is het aanbod op AVO ook vraaggedreven: leerkrachten kunnen ook zelf fragmenten aanvragen. Soms wordt daarom projectmatig samengewerkt met content partners om materiaal te ontsluiten. Als content partner kunt u niet zomaar het platform verkennen. In samenspraak kunt u wel beperkte inzage krijgen of een gedetacheerde leerkracht zoekopdrachten laten doen. 

De bekendheid van dit platform wordt steeds groter. Naast 64.000 leerkrachten kunnen ondertussen ook leerlingen uit het secundair onderwijs zelfstandig inloggen waardoor leerkrachten hen met opdrachten aan het werk kunnen zetten. Werkt u een educatief pakket uit dat past bij uw audiovisueel materiaal op AVO? Dan kunt u in het lespakket een QR-code toevoegen die meteen linkt naar de fragmenten. Zo kunnen leerlingen met een account vlot aan de slag met divers materiaal.

Meer weten over wat het betekent om content partner te zijn? Check deze pagina op het Archief voor Onderwijs. 

Meer lezen

Op zoek naar interessante lectuur? Neem dan zeker volgende publicaties ter hand: 


Foto's: ADVN tijdens Erfgoedweek 2022 © FARO / dynamo © Canon Cultuurcel / Lerarenkaart 2023 © Klasse Lerarenkaart / Archief voor onderwijs © meemoo

eva.begine