Kick-off Erfgoedklasbakken: samen maken we het jonge publiek warm voor erfgoed

Erfgoedweek 2022 bij Gasthuisapotheek Diest © FARO

FARO nodigt op 3 februari alle Erfgoedklasbakken uit voor een dag vol boeiende workshops en gesprekken. Dat doen we samen met onderwijspartner Oetang. U bent er toch ook bij? 

Tussen 17 en 28 april 2023, tijdens de Erfgoedweek, trekt de erfgoedsector weer massaal naar lagere en middelbare scholen. In 2022 experimenteerden we voor het eerst met deze formule om cultureel erfgoed op een bijzonder laagdrempelige manier tot in de klas te brengen. Toen bereikten 385 Erfgoedklasbakken samen ongeveer 8.000 leerlingen in het lager en secundair onderwijs. Op dat elan gaan we graag verder. 

Op naar een verdubbeling in 2023?  

Laat dat ons gezamenlijke doel zijn! Moedig daarom niet alleen uzelf (opnieuw) aan om er als Erfgoedklasbak op uit te trekken, maar wakker het vuur ook aan bij uw collega’s, ook zij die doorgaans achter de schermen werken. Want hoe groter de verscheidenheid aan erfgoedprofielen die voor de klas zullen staan, hoe meer aansluiting we zullen vinden bij diverse thema’s en vakken in het lager en secundair onderwijs.

Hét hoofdargument is en blijft dat we als erfgoedsector de ambitie hebben om een weerspiegeling te zijn van de samenleving. Net daarom is het belangrijk dat een heel diverse groep kinderen en jongeren vandaag al kan kennismaken met cultureel erfgoed als beroepsmogelijkheid, als mogelijke vrijetijdsbesteding of als mogelijk interessedomein. Het potentiële bereik dat we op die manier via scholen hebben, is enorm! 

Digitaal leerpad OETANG

Maak gebruik van de beschikbare ondersteuning 

Uit de evaluatie van de vorige editie bleek dat leerkrachten en leerlingen de bezoekjes heel erg konden waarderen. Op een toegankelijke én aangename manier konden leerlingen kennismaken met erfgoed. Erfgoedklasbakken toonden niet alleen hun expertise en passie, maar bleken ook didactisch onderlegd om zo’n lesuur over te nemen.

Dat werd mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Oetang Learning Designers. Dit team ontwierp een digitaal leerpad dat eender wie kan helpen om een leermoment slim aan te pakken. In zeven stappen leert u op een heel efficiënte manier nadenken over het publiek in de klas, over de opbouw van uw les, over activerende werkvormen en meer. Het bleek een ideale voorbereiding voor heel wat Erfgoedklasbakken. Dat leerpad kunt u nog steeds op eigen tempo raadplegen en gebruiken bij het vormgeven en plannen van uw (nieuwe) klasbakuurtje. Verken het hier

Coaching Erfgoedklasbakken 2022 Gent © FARO

Samen staan we sterk 

Met het digitale leerpad kunt u zichzelf voorbereiden, maar de echte finetuning gebeurt toch best door er samen over in gesprek te gaan. Hoe kunt u het leermoment nog beter afstemmen op uw doelgroep? Hoe gaat u in gesprek met het jonge publiek? Wat zijn de geheimen van goede vragen en hoe geeft u instructies bij werkvormen?

Op 3 februari gaat FARO samen met u in gesprek over deze vragen tijdens een ontmoetingsmoment voor alle Erfgoedklasbakken. Iédereen kan als Erfgoedklasbak aansluiten: onthaalmedewerkers, collectiemedewerkers, gidsen, onderzoekers, archivarissen, conservators, directeuren of coördinatoren, restaurateurs, erfgoedbewakers … want elk verhaal dat vertrekt vanuit erfgoedpassie en enthousiasme kan kinderen en jongeren (en leerkrachten) inspireren. 

Schrijf nu in! 

Samen met FARO-Erfgoedklasbak en directeur Olga Van Oost maken we er een dag van die u niet wil missen. Minister-president Jan Jambon verzorgt het slotwoord.  

Deelnemen is gratis, inschrijvingen kan via de FARO-kalender. Daar vindt u ook een gedetailleerd programma-overzicht. 

Foto's: © FARO

eva.begine