Luister naar verhalen uit Ingemaakt Erfgoed

Het piloottraject Ingemaakt Erfgoed bestaat uit een reeks sessies met objecten. Daarin worden mensen met angst- en stemmingsstoornissen tijdens hun behandel- en herstelfase geïnspireerd om een verhaal te koppelen aan een bepaald object. De verhalen van de deelnemers kunt u nu beluisteren op Soundcloud.

Op 16 juni is Ingemaakt Erfgoed ook het onderwerp van een lezing tijdens de conferentie Storytelling for Health International in Swansea. Aan bod komen onder meer de verwachte effecten en impact van het piloottraject. Hiervoor werden de verschillende stappen in een logisch proces, samen met de condities voorafgaand aan de effecten op de korte, middellange en lange termijn, op een schema uitgezet (veranderingstheorie).

Een kort verslag over deze conferentie vindt u, net als de presentatie, elders op deze website.

Dit traject is een samenwerking van Erfgoedcel Viersprong, FARO, Gemeentemuseum Melle en Psychiatrisch Centrum Caritas en kadert in een reeks piloottrajecten van FARO rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn.

Foto: het team achter Ingemaakt Erfgoed (FARO-collega Alexander Vander Stichele ontbreekt op de foto)

Bart De Nil