Alexander Vander Stichele

Aanspreekpunt voor:

  • Vragen omtrent erfgoedparticipatie en -beleving
  • Vragen omtrent veldanalyse en monitoring
  • Vragen omtrent kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
  • Lezingenreeks 'Met nieuwsgierige blik', over collectievorming en -beleid in Vlaanderen (2009-2011)
  • Publieksonderzoek archieven 2011

Zie ook: PRISMA veldanalyse

Alexander Vander Stichele (°1976) is licentiaat in de psychologie en doctor in de sociale wetenschappen (sociologie). Als kunst- en cultuursocioloog hield hij zich voornamelijk bezig met onderzoek naar kunst- en cultuurparticipatie in Vlaanderen, culturele socialisatie, culturele smaakvorming en culturele classificatieprocessen. Na zijn doctoraat werkte Alexander gedurende een jaar bij LOCUS (team publiekswerking). Sinds 2009 werkt Alexander bij FARO. Hij werkte er mee aan de uitrol van het PRISMA onderzoekstraject en was verantwoordelijk voor de opzet van het bevolkingsonderzoek 'Vlamingen & het verleden'. Momenteel werkt Alexander aan de verdere valorisatie van de onderzoeksresultaten uit het bevolkingsonderzoek. Hij is bij FARO ook verantwoordelijk voor de opvolging van de veldanalyse cultureel erfgoed (uitbouw cijferboek cultureel erfgoed, aanbod en participatie in kaart brengen ...).

Alexander is ook deeltijds werkzaam als docent bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. In zijn vrije tijd is hij actief als stadsgids in Brussel.   

FARO
Adviseur participatie | veldanalyse
02 213 10 75