Alexander Vander Stichele

Aanspreekpunt voor:

  • Vragen omtrent erfgoedparticipatie en -beleving en hoe dit te meten
  • Vragen omtrent veldanalyse en monitoring
  • Vragen omtrent impact- en effectenmeting
  • Vragen omtrent kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden
  • Vragen omtrent de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) en de rol van erfgoed in de transitie naar een duurzame samenleving

Alexander Vander Stichele (°1976) is licentiaat in de psychologie en doctor in de sociale wetenschappen (sociologie). Als kunst- en cultuursocioloog hield hij zich voornamelijk bezig met onderzoek naar kunst- en cultuurparticipatie in Vlaanderen, culturele socialisatie, culturele smaakvorming en culturele classificatieprocessen.

Na zijn doctoraat werkte Alexander gedurende een jaar bij LOCUS, het voormalige steunpunt voor lokaal cultuurbeleid. Sinds 2009 werkt Alexander bij FARO. Hij is bij FARO verantwoordelijk voor de opvolging van de veldanalyse cultureel erfgoed (aanbod en participatie in kaart brengen, structuur en samenstelling van het erfgoedveld ...) en coördineert er de interne onderzoeksagenda. Verder houdt hij zich bezig met de impact- en effectenmeting van welzijns- en buurtgerichte erfgoedprojecten.

Als kernlid van Pulse - transitienetwerk cultuur, jeugd en media voert Alexander ook de duurzaamheidsgedachte hoog in het vaandel en denkt hij mee na over de rol van erfgoed en erfgoedorganisaties in de transitie naar een duurzame samenleving.

In zijn vrije tijd is Alexander actief als stadsgids in Brussel.   

Coördinator onderzoek
02 213 10 75