Werkt u in de cultuur-, jeugd- of mediasector en wil u van duurzaamheid een rode draad maken in uw handelen? Kom dan op dinsdag 23 oktober naar de zevende Pulse-trefdag. Op het programma: een dag boordevol uitwisseling en inspiratie.
Op 18 september organiseren we samen met verschillende partners een werksessie over de gebreken van het huidig financieel systeem, om vervolgens op zoek te gaan naar alternatieve handelswijzen. Vertrekpunt is onze specifieke rol als culturele actoren.
Een raamwerk dat het Britse museale veld wil inspireren en helpen om op een meer ecologisch duurzame wijze te handelen, dat is het Museums Environmental Framework. Bijzonder lezenswaardig, en zeer interessant voor Vlaamse instellingen.
Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media gelooft dat cultuur een motor kan zijn voor de transitie naar een sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. Sinds kort heeft het netwerk een nieuw team en een nieuwe website.
Participatie. De term duikt de laatste jaren om de haverklap op in het maatschappelijk debat. Ook in het erfgoedveld. Maar wat moet er nu precies onder participatie verstaan worden? Kom mee op Expeditie Participatie en verneem er alles over!
Wat als … stemloze voorwerpen zouden kunnen opkomen voor zichzelf? Dat is heel kort gezegd het principe van het Parlement der Dingen. Voorstellen inzenden kan nog tot en met Erfgoeddag.
Hoe kunnen we als erfgoedwerkers écht bijdragen tot een duurzamere wereld en toekomst? Dat is de hamvraag van het Groot Onderhoud, op 1 december. Bijzonder is dat u dit jaar uw stem in een echt parlement kunt laten horen!
Op 24 oktober organiseert Pulse Transitienetwerk Cultuur zijn jaarlijkse Trefdag, dit keer onder de noemer 'Hoogtij/d'. Mensen uit het brede culturele veld kunnen er elkaar ontmoeten en inspireren inzake de transitie naar een meer ecologisch en sociaal duurzame samenleving.
Bij de Nationale Loterij en bij The Shift lopen momenteel twee projectoproepen rond duurzame ontwikkeling.
Hoogtij/d is de titel van de zesde Pulse-trefdag, een evenement in het teken van transitie naar een duurzame samenleving. U wordt verwacht op 24 oktober in De Roma voor een dag vol praktijken, lezingen, workshops en artistieke interventies.
Om erover te waken dat de doelstellingen van de organisatie gebaseerd zijn op reële noden en behoeften, voeren we een omgevingsanalyse uit. De omgevingsanalyse is een analyse van de eigen organisatie in relatie tot de verschillende krachten en spelers uit ...
Het beheer van erfgoed stelt hoge eisen aan de verantwoordelijke organisaties. Aan de ene zijde is het belangrijk om de site of de collectie te restaureren en intact te houden volgens de historische normen. Anderzijds streeft men naar een verantwoorde ...