Wat als … stemloze voorwerpen zouden kunnen opkomen voor zichzelf? Dat is heel kort gezegd het principe van het Parlement der Dingen. Voorstellen inzenden kan nog tot en met Erfgoeddag.
Hoe kunnen we als erfgoedwerkers écht bijdragen tot een duurzamere wereld en toekomst? Dat is de hamvraag van het Groot Onderhoud, op 1 december. Bijzonder is dat u dit jaar uw stem in een echt parlement kunt laten horen!
Op 24 oktober organiseert Pulse Transitienetwerk Cultuur zijn jaarlijkse Trefdag, dit keer onder de noemer 'Hoogtij/d'. Mensen uit het brede culturele veld kunnen er elkaar ontmoeten en inspireren inzake de transitie naar een meer ecologisch en sociaal duurzame samenleving.
Bij de Nationale Loterij en bij The Shift lopen momenteel twee projectoproepen rond duurzame ontwikkeling.
Hoogtij/d is de titel van de zesde Pulse-trefdag, een evenement in het teken van transitie naar een duurzame samenleving. U wordt verwacht op 24 oktober in De Roma voor een dag vol praktijken, lezingen, workshops en artistieke interventies.
Om erover te waken dat de doelstellingen van de organisatie gebaseerd zijn op reële noden en behoeften, voeren we een omgevingsanalyse uit. De omgevingsanalyse is een analyse van de eigen organisatie in relatie tot de verschillende krachten en spelers uit ...
Het beheer van erfgoed stelt hoge eisen aan de verantwoordelijke organisaties. Aan de ene zijde is het belangrijk om de site of de collectie te restaureren en intact te houden volgens de historische normen. Anderzijds streeft men naar een verantwoorde ...
Op 10 maart organiseert FARO samen met tapis plein - immaterieelerfgoed.be , OCE , VVBAD en PULSE transitienetwerk cultuur een workshop rond de VN Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ( SDG’s ).
Op 27 oktober organiseert Pulse, transitienetwerk cultuur, zijn jaarlijkse trefdag . Tijdens deze trefdag wordt dit jaar middels lezingen, workshops en praktijksessies nader ingezoomd op de principes van de circulaire samenleving. Dit is een samenlevingsmodel waarbij vernieuwing en vooruitgang vertrekt ...
Op vrijdag 4 december stelden de Steunpunten Cultuur, Sport, Media en het Jeugd Onderzoeksplatform de cijfers van de meest recente Participatiesurvey (editie 2014) voor. Via de Participatiesurvey, die nu reeds voor de derde keer uitgevoerd werd, geven de onderzoekers ons ...
Wellicht iedereen die actief is in een erfgoedinstelling zal het belang van een goed onthaal onderkennen en onderstrepen. Het onthaal is namelijk vaak het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker. De voorbije twee jaar zette vzw Kunststeden Vlaanderen via het project ...
Als steunpunt biedt FARO jaar in jaar uit heel wat diensten en producten aan die het brede erfgoedveld moeten ondersteunen, stimuleren en vooruit helpen. Dit gaat van de website, over het tijdschrift en andere publicaties tot studiedagen, vormingen en individuele ...