FARO en onderzoek: een stand van zaken

Bril op een boek. Foto: CC0 via Pixnio

De werkgroep onderzoek van FARO zit niet stil. In een vorige blog beloofden we u geregeld op de hoogte te houden over onze werkzaamheden. In deze blog blikken we terug op de ondertussen afgeronde projecten en vertellen we waar we nu mee bezig zijn.

De FARO-nodenbevraging

Ten tijde van onze vorige blog waren we nog volop bezig met de analyse van de gegevens die we verzamelden via onze dubbele nodenbevraging. Ondertussen zijn de bevindingen uit de nodenbevraging bij zowel de erkende en/of gesubsidieerde erfgoedorganisaties als bij de individuele erfgoedwerkers verwerkt. Tijdens verschillende sectorale overlegmomenten werden de belangrijkste resultaten al gepresenteerd en besproken. In juni volgt ook nog een samenvatting in faro | tijdschrift over cultureel erfgoed. FARO is met de resultaten uit de bevraging aan de slag gegaan voor de opmaak van ons nieuwe beleidsplan.

Cultuur na corona

De surveys die we uitstuurden naar aanleiding van onze nodenbevraging werden ook aangegrepen om bij zowel erfgoedorganisaties als erfgoedwerkers te peilen naar de impact van de COVID-19-pandemie. We gebruikten de resultaten uit deze bevragingen om het Cultuur na corona-onderzoek mee te stofferen dat we van mei tot juli 2021 uitvoerden in opdracht van cultuurminister Jambon. We presenteerden de resultaten van dit onderzoek in het rapport Cultureel erfgoed en corona: een balans. Collega Olga Van Oost vatte alle resultaten mooi samen in een uitgebreide bijdrage op onze website. We presenteerden de bevindingen uit dit rapport ook tijdens een aantal internationale bijeenkomsten. Zo waren we al present op een EGMUS-meeting en nemen we in september deel aan de ICCPR-conferentie in Antwerpen.

Samen met de rapporten van de andere steunpunten en de oplegger van Cultuurloket zouden de bevindingen van dit traject officieel voorgesteld worden op 20 december 2020 tijdens het sector- en netwerkmoment Cultuur na corona: aanpassen en innoveren. Omwille van de heropflakkerende covidpandemie (golf 4) werd dit evenement uitgesteld naar en nog nader te bepalen datum.           

De grote Erfgoeddag-evaluatie

Na twintig edities van Erfgoeddag besloot FARO het evenement in 2021 te laten evalueren door een extern onderzoeksbureau. Vanuit de werkgroep onderzoek volgden we de voortgang van dit onderzoek nauwgezet op en gaven we input en feedback waar nodig, samen met een externe klankbordgroep. Eind vorig jaar leverde het onderzoeksbureau zijn rapport op. Collega Saidja Steenhuyzen schreef er ondertussen een uitgebreid blogbericht over.

Ondertussen gaan we aan de slag met de resultaten om Erfgoeddag voor de toekomst vorm te geven. Hierin zullen we zeker ook de bevindingen van de komende Erfgoeddag 2022 – en dan specifiek de ervaringen uit de Erfgoeddag-week – meenemen.

De sectorale monitoring

Ondertussen is ook het sectorale monitoringstraject op gang gekomen. Samen met de collega’s van het departement Cultuur, Jeugd en Media gaan we momenteel na wat de specifieke kennisnoden zijn in de cultureel-erfgoedsector en welke cijfers, statistieken of eventuele kwalitatieve indicatoren we nodig hebben om deze noden te lenigen. Voorlopig gaan we nog heel breed, om in een volgende fase concreet te bekijken wat mogelijk en haalbaar is. Het departement CJM richt zich in de eerste plaats op het erkende en/of gesubsidieerde deel van het erfgoedveld, terwijl FARO zal nagaan in welke mate we ook het niet-gesubsidieerde deel cijfermatig in beeld kunnen krijgen. Door geregeld contact te houden met de verschillende subsectoren proberen we alvast een beeld te krijgen van mogelijke databronnen die er bestaan en toetsen we waar mogelijk af wat mogelijk en realistisch is inzake dataverzameling. Zo toetsen we momenteel, samen met Archiefpunt en de VVBAD af wat er mogelijk en wenselijk is inzake datamonitoring in de archiefsector. Met dezelfde partners werken we trouwens aan een specifieke nodenbevraging voor de archiefsector. Deze wordt binnenkort gelanceerd. De resultaten worden nog voor de zomer verwacht en zullen allereerst input geven aan de verscheidene beleidsplanningstrajecten in de sector.

Aanvullingen op Erfgoedwijzer

Ter ondersteuning van deze beleidsplanningstrajecten was de WG onderzoek ook betrokken bij de webinarreeks Beleidsplanning. Zo verzorgden we de derde webinar over cijfers en surveys. De inhoud hiervan zullen we op korte termijn ook voorzien via de Erfgoedwijzer.

Dit jaar plannen we een stevige uitbreiding van het onderdeel ‘Onderzoeken’ op ons kennisplatform. We integreren een onderdeel over hoe u als erfgoedorganisatie zelf (laagdrempelig) onderzoek kan uitvoeren. Daarnaast hopen we eind dit jaar de cijfers omtrent erfgoedparticipatie in Vlaanderen te kunnen updaten. De meest recente golf van de Participatiesurvey zit er namelijk bijna op.

Met andere woorden … wordt vervolgd!

Foto: CC0 via Pixnio

Alexander Vander Stichele