Dashboard musea en publieksonderzoek online

Afbeelding: Mohamed Hassan via Pixabay

Het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie lanceert een online dashboard waarmee het de resultaten van publieksonderzoek breder wil ontsluiten.

In 2018 coördineerde het Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie in opdracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media en in samenwerking met FARO een publieksbevraging in twaalf Vlaamse musea. Er werd ingezoomd op drie elementen:

  • het profiel van museumbezoekers,
  • hun verwachtingen en motieven,
  • hun tevredenheid.

In het najaar van 2020 organiseerden we hierover twee info- en vraagmomenten. Tijdens het tweede infomoment presenteerden de onderzoekers van het Kenniscentrum een eerste versie van het online dashboard waarmee ze de resultaten van dit en toekomstig publieksonderzoek willen ontsluiten. De finale versie van het dashboard staat nu online.

Het Dashboard Publieksbevraging Vlaamse Musea biedt een inkijk in de belangrijkste resultaten. Bent u op zoek naar informatie over specifieke groepen (bv. jonge leeftijdsgroepen, frequente bezoekers, verblijfstoeristen ...)? Selecteer dan bovenaan elke pagina of op pagina 7 van het dashboard de groepen waarvoor u de resultaten wil zien. Bij elke grafiek krijgt u steeds het aantal respondenten te zien waarop de grafiek betrekking heeft. 

Meer informatie over het onderzoek en de twee info- en vraagmomenten vindt u op de websites van het Kenniscentrum en van het Departement CJM.

Alexander Vander Stichele