Medewerking gevraagd!

Foto: Andreas Breitling via Pixabay

Ook tijdens de coronacrisis blijven onderzoekers onverminderd doorgaan met het in kaart brengen en opvolgen van allerlei evoluties en tendensen binnen het erfgoedveld. Zo kregen we onlangs de vraag om twee lopende onderzoeken (opnieuw) onder de aandacht te brengen. Bent u aan de slag in een museum of bent u verantwoordelijk voor een collectie? Werk dan mee aan deze onderzoeken:

HOME, onderzoek naar historische menselijke resten in collecties in België

Over de eerste studie berichtten we al eerder. De enquête van het HOME-onderzoeksproject peilt naar historische menselijke resten in openbare, academische en privécollecties in België. Aanvankelijk liep deze bevraging tot eind januari, maar de initiatiefnemers beslisten nu om de invultermijn te verlengen tot eind februari. Vandaar deze warme oproep aan alle publieke en private collectiebeheerders met menselijke resten in de collectie om alsnog mee te werken aan het onderzoek. Op die manier kan de aard en omvang van dit vaak veronachtzaamd en weinig bestudeerd erfgoed beter in kaart worden gebracht en verder worden opgevolgd.

Museum Innovation Barometer, onderzoek naar nieuwe technologieën en innovaties

De tweede oproep die we onder de aandacht willen brengen is deze van MUSEUM BOOSTER. Dit Oostenrijkse onderzoeksbureau onderzoekt al enige jaren de invloed van nieuwe mediatechnologieën op musea en andere culturele organisaties. Zo peilen ze sedert 2016 via hun jaarlijkse Museum Innovation Barometer naar het gebruik van nieuwe technologieën en innovaties in het internationale museumveld. Voor hun rapport over 2020 hopen ze dat ook heel wat Vlaamse musea de enquête zullen invullen. De rapporten van de voorbije jaren blijven trouwens lezenswaardig.       

Foto: Andreas Breitling via Pixabay   

Alexander Vander Stichele