Tijdens de opleiding Mediacoach Erfgoed verwerft u de competentie om mediawijsheid op allerlei manieren in te zetten in uw organisatie. Net zoals u een pizza zou maken.
Door middel van interactie met kunst en cultureel erfgoed bevordert Museum Dr. Guislain het psychisch welzijn van bewoners uit de Bloemekeswijk in Gent.
Samen met enkele partners ontwikkelde Erfgoedcel Noorderkempen het project 'VR-in-a-Box'. Bedoeling is om na te gaan of de vernieuwde opstelling van enkele musea in de smaak valt van de bezoekers, nog voor die wordt gerealiseerd.
Collega Bart De Nil woonde de allereerste conferentie bij van de Britse Culture, Health and Wellbeing Alliance. Een verslag.
Sinds meer dan dertig jaar is het verhaal van de abdij van Calke opgebouwd rond het verhaal van een sociaal geïsoleerde familie die het landgoed bewaakte tegen de moderniteit. In 2019 wordt deze rijke geschiedenis verkend vanuit een hedendaags perspectief.
Dit jaar werkt het grassroots erfgoedproject O Lab samen met De Loft om minder fraaie verhalen te verzamelen. Bedoeling is ze in een wasmachine te stoppen zodat mensen - figuurlijk uiteraard - met zichzelf in het reine kunnen komen.
Een opleiding waarin professionals die werken met kinderen en jongeren leren hoe ze mediawijsheid kunnen integreren in hun eigen praktijk en organisatie, dat is Mediacoach. Samen met initiatiefnemer Mediawijs ontwikkelde FARO de aangepaste opleiding Mediacoach Erfgoed.
“My loneliness is killing me”: deze woorden uit de wereldhit van Britney Spears mag u letterlijk nemen. Want chronische eenzaamheid is even dodelijk als roken of obesitas. Werk aan de winkel dus, ook voor de cultureel-erfgoedsector.
Door middel van interactie met kunst en cultureel erfgoed bevordert Museum Dr. Guislain het psychisch welzijn van bewoners uit de Bloemekeswijk in Gent.
Tuinieren beleeft een revival, ook in de zorg en het welzijnswerk. Want net omdat bij tuintherapie de sociale interactie centraal staat, is het uitermate geschikt voor het aanpakken van eenzaamheid en het verbeteren van de sociale cohesie.
De Wellbeing of Future Generations Act verplicht overheidsinstanties om te werken met mensen en gemeenschappen en problemen zoals armoede, ongelijkheden op gezondheidsgebied en klimaatverandering te helpen voorkomen.
Claire Wellesley-Smith, een kunstenares en onderzoekster uit West Yorkshire, schreef samen met Hannah Lamb een inspirerend essay over het maken en denken met onze handen.