Leer meer over cultuur- en erfgoedtoerisme

In aanloop naar het herdenkingsjaar 2014 was er heel wat te doen rond het al dan niet té toeristische of mercantiele karakter van heel wat activiteiten of projecten in verband met de Eerste Wereldoorlog. Ondertussen is het herdenkingsjaar volop uit de startblokken geschoten en blijkt uit de analyses van Westtoer dat de West-Vlaamse oorlogs- of herdenkingssites alvast heel wat meer bezoekers trekken dan voorheen. Hun toeristisch potentieel wordt ten volle gerealiseerd. Het (oorlogs)erfgoedtoerisme lijkt aan populariteit te winnen.

Maar wat is erfgoedtoerisme en, breder gezien, cultuurtoerisme nu precies? Hoe definiëren we een cultuur- of erfgoedtoerist en welke spelers zijn er allemaal actief in de wereld van het cultuurtoerisme/erfgoedtoerisme? Wat zijn de succesrecepten en wat zijn de valkuilen? En valt er echt veel geld mee te verdienen? Leer er alles over tijdens de vorming ‘Cultuurtoerisme in Vlaanderen anno 2014’.

Alexander Vander Stichele