Om erover te waken dat de doelstellingen van de organisatie gebaseerd zijn op reële noden en behoeften, voeren we een omgevingsanalyse uit. De omgevingsanalyse is een analyse van de eigen organisatie in relatie tot de verschillende krachten en spelers uit ...
Het beheer van erfgoed stelt hoge eisen aan de verantwoordelijke organisaties. Aan de ene zijde is het belangrijk om de site of de collectie te restaureren en intact te houden volgens de historische normen. Anderzijds streeft men naar een verantwoorde ...
Op 10 maart organiseert FARO samen met tapis plein - immaterieelerfgoed.be , OCE , VVBAD en PULSE transitienetwerk cultuur een workshop rond de VN Agenda 2030 en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen ( SDG’s ).
Op 27 oktober organiseert Pulse, transitienetwerk cultuur, zijn jaarlijkse trefdag . Tijdens deze trefdag wordt dit jaar middels lezingen, workshops en praktijksessies nader ingezoomd op de principes van de circulaire samenleving. Dit is een samenlevingsmodel waarbij vernieuwing en vooruitgang vertrekt ...
Op vrijdag 4 december stelden de Steunpunten Cultuur, Sport, Media en het Jeugd Onderzoeksplatform de cijfers van de meest recente Participatiesurvey (editie 2014) voor. Via de Participatiesurvey, die nu reeds voor de derde keer uitgevoerd werd, geven de onderzoekers ons ...
Wellicht iedereen die actief is in een erfgoedinstelling zal het belang van een goed onthaal onderkennen en onderstrepen. Het onthaal is namelijk vaak het eerste aanspreekpunt voor de bezoeker. De voorbije twee jaar zette vzw Kunststeden Vlaanderen via het project ...
Als steunpunt biedt FARO jaar in jaar uit heel wat diensten en producten aan die het brede erfgoedveld moeten ondersteunen, stimuleren en vooruit helpen. Dit gaat van de website, over het tijdschrift en andere publicaties tot studiedagen, vormingen en individuele ...
Eind oktober is het weer zover: tijd voor hét jaarlijkse uitwisselingsmoment dat transitie vanuit cultuur vuur wil geven. Op 29 oktober nodigt Pulse Transitienetwerk Cultuur de hele sector – van erfgoed, kunsten tot sociaal-cultureel werk – uit voor de vierde ...
Enkele jaren geleden organiseerde FARO het bevolkingsonderzoek ' Vlamingen en het verleden '. Hiermee wilden we voor het eerst een gedetailleerd beeld krijgen van de erfgoedinteresse en -participatie in Vlaanderen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) organiseerde in 2012 een ...
Vorige week donderdag vond het lanceringsmoment voor de derde editie van de marketingcursus ‘Vloek of zegen’ plaats bij FARO. Als thematische insteek kozen we ditmaal voor publieksonderzoek. Nu de focus internationaal steeds meer op het publiek komt te liggen zien ...
Met ongeveer 1,5 miljoen bezoekers per jaar (cijfers 2013) behoort het Amsterdamse Van Gogh Museum tot de meest populaire musea ter wereld. Om een goed zicht te hebben op de samenstelling van het publiek voert het museum sinds geruime tijd ...
Publieksonderzoek, dames en heren, wordt the next big thing . Leest u maar even mee met minister Gatz in zijn Beleidsnota Cultuur 2014-19 : “Het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed moet versterkt worden. Ik wil dat de instellingen inzetten ...