KBR start een crowdsourcingactie om Belgische sociale media te archiveren. Welke accounts en hashtags verdienen het om gearchiveerd te worden? Deel uw suggesties!
De coronacrisis bracht naast heel wat uitdagingen ook enkele inspirerende praktijken met zich mee. In deze blogreeks zetten we enkele daarvan in de schijnwerpers. Vandaag: Erfgoedcel Pajottenland & Zennevallei met Iedereen Wiki.
Op maandagnamiddag 20 december 2021 wordt het overkoepelend rapport ‘Cultuur na corona: 10 observaties’ voorgesteld in de Ancienne Belgique.
Op 1 april organiseren het Departement Cultuur, Jeugd en Media en het agentschap Onroerend Erfgoed in nauwe samenwerking met FARO de studiedag 'Samen inzetten op depotuitdagingen'.
De evaluatie van Erfgoeddag loopt op volle toeren. Bent u lid van een vrijwilligersvereniging en kunt u zich eind november vrijmaken om in een focusgroep uw toekomstvisie voor Erfgoeddag met ons te delen? Laat van u horen!
Op 14 en 15 oktober organiseerde de VVBAD de zeventiende editie van Informatie aan Zee. FARO modereerde het themablok 'Samenwerken rond erfgoed'.

In dit project wordt ingezoomd op 'controversieel erfgoed' en hoe daarmee omgegaan kan worden. Het project startte met een attenderende en structurerende HEM-matrix ontwikkeld voor geschiedenisdidactiek en erfgoededucatie, en de stelling dat het mogelijk kon zijn om een (didactisch) referentiekader (waar multiperspectiviteit centraal staat) op punt te stellen voor het omgaan met controversieel erfgoed.


Het opzet was oorspronkelijk om daarrond een Delphi-onderzoek op te zetten, experimenten op de werk- en tentoonstellingsvloer in musea en archieven uit te voeren met een referentieraster, en

De coronacrisis bracht naast heel wat uitdagingen ook enkele inspirerende praktijken met zich mee. In deze blogreeks zetten we enkele daarvan in de schijnwerpers. Vandaag: Centrum Agrarische Geschiedenis met Koffiestories.
Hoe kunnen we bij het ontwikkelen van erfgoedactiviteiten waarden integreren in het ontwerpproces? En dus ook ethisch betere producten en diensten ontwerpen?
Er staat een aangepaste versie van de 'Sectorgids musea' voor u klaar. Daarin vindt u meer informatie over de genomen beslissingen die van kracht zijn sinds 29 oktober.