Op 7 oktober 2009 gaf FARO het startschot voor het traject Erfgoedgeleerden. Een gevarieerd aanbod aan maandelijkse sessies stelt de relatie tussen de cultureel-erfgoedsector, competenties en opleidingen centraal. We onderzoeken de mogelijkheid van de verdere uitbouw van het hoger onderwijsaanbod in...
Dezer dagen kun je op tal van plaatsen terecht voor infosessies ter voorbereiding van de volgende editie van Erfgoeddag. Je leest meer over de 'nationale' infosessies onder de tab 'Ontmoetingen'.Erfgoedcel Brugge coördineert de Erfgoeddag in Brugge. Hiertoe organiseert ze drie lokale infosessies om...
Voor het Prisma project installeren we twee werkgroepen om specifieke deelonderzoeken te begeleiden:
Het recent verschenen nieuwe nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed biedt u weer heel wat leesvoer. Het openingsartikel over de opleiding van museumprofessionals in Vlaanderen en Quebec vormt meteen ook de start van 'Erfgoedgeleerden', een reflectietraject rond competenties, onderwijs...
FARO-collega Rob Belemans doet in zijn artikel ‘Erfgoeddag 2010: Fake my day! Waarom FAKE? een echt erfgoedthema is’ (pas verschenen in het jongste nummer van faro. Tijdschrift over cultureel erfgoed) een boekje open over de vele betekenissen en de bruikbaarheid van het woord fake. Ben jij ook...
Volkskunde Vlaanderen vzw is het voorbije jaar de uitdaging aangegaan om de leefbaarheid van volkscafés op een dynamische manier te benaderen. Eén en ander resulteerde in de publicatie van een verslagboek waarin in de eerste plaats verslag wordt uitgebracht van de dialoog die aangegaan werd met café...
Goochelen (of toveren) stamt volgens Van Dale af van het Middelnederlands 'goken' (bedriegen), 'guichelen' en het Latijnse 'joculari' of schertsen. Als omschrijving geeft het woordenboek de volgende: "vlugge, voor het oog bedriegelijke toeren met de handen verrichten, door handigheid de toeschouwers...
Op donderdag 1 oktober 2009 vond reeds voor de zesde keer de studiedag 'Vlaanderen Gepeild' plaats. Tijdens deze tweejaarlijkse studiedag stellen onderzoekers van de diverse Vlaamse universiteiten en van de Studiedienst van de Vlaamse Gemeenschap resultaten voor van studies waarvoor ze zich...
Meer info via de website cijferboekcultureelerfgoed.beCijferboek 2010Het cijferboek cultureel erfgoed (jaargang 2010) werd binnen het onderzoekstraject PRISMA ontwikkeld door FARO i.s.m. de overheid (het agentschap Kunsten en Erfgoed, het departement CJSM, de Studiedienst van de Vlaamse Regering) en...
In het kader van de PRISMA-veldtekening organiseerde FARO in het najaar van 2010 (oktober – december) een groot bevolkingsonderzoek onder de naam ‘Vlamingen & het verleden’. Doel was om het draagvlak en potentieel voor erfgoed en de erfgoedbeleving in Vlaanderen diepgaand in kaart te brengen. 5.000...