Achtste editie van de MuseumPrijs gaat van start

MuseumPrijs. Stem op je favoriete museum 2013!

Al zeven jaar op rij beloont de MuseumPrijs musea over het hele land. Ook dit jaar wil de prijs waardering tonen voor hun inzet en hun maatschappelijk belang. Ondanks de sombere financiële tijden, staat de MuseumPrijs weer paraat met een grote prijzenpot. Want dankzij musea kunnen wij dagelijks van onze kunst- en erfgoedschatten genieten.

De initiatiefnemers Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen en advocatenkantoor Linklaters schenken een Vlaams, een Waals en een Brussels museum het bedrag van 10.000 euro. Hierbij neemt de jury de toegankelijkheid tot het museum extra in ogenschouw. De geldprijs kan ingezet worden om de toegankelijkheid voor kinderen en jongeren, kansengroepen en personen met beperkingen verder te verbeteren. De uitreiking van de MuseumPrijs vindt plaats in Hotel Winssinger te Brussel begin juni.

MuseumPrijs: waarom?

De MuseumPrijs zet musea in de bloemetjes, die publieksvernieuwende projecten uitwerken en zich inspannen om de actieve betrokkenheid van bezoekers te vergroten. De MuseumPrijs opent het debat over cultuurparticipatie. Het besef groeit dat er specifieke groepen in de samenleving bestaan die aangepaste accommodatie en begeleiding nodig hebben. De geldprijs dient om de nodige toegankelijkheidsinvesteringen uit te voeren, een taak die wegens een beperkt budget vaak uitgesteld wordt.

Door de MuseumPrijs komt het bestaan van kleinere musea aan het licht en grotere musea krijgen vernieuwde erkenning of meer uitstraling, wat helpt in de samenwerking met gerenommeerde instellingen. Dit laat ook zijn sporen na in het aantal bezoekers van het museum. Het publiek voelt zich aangetrokken tot een museumbezoek, wat de ontsluiting van een collectie enkel ten goede komt.

De grote winnaars van de voorbije jaren hebben het prijzengeld nuttig besteed. Zo paste de winnaar van 2011, het M-Museum in Leuven, het kinderaanbod in de vrije tijd en de infrastructuur voor kinderen en gezinnen aan. Er werd een kinderhoek ingericht en het iPad- en computerspel 'Vreemde Vogels' werd aangekocht. Daarnaast richtte het museum de Juleskamer in en startte het Julesproject.

De MuseumPrijs discrimineert de kleinere musea positief, door er minstens één per regio te nomineren. Het Charliermuseum getuigt dat “de nominatie voor de MuseumPrijs een stimulans was om het Charliermuseum extra onder de aandacht te brengen, aanleiding gaf tot reflectie over de werking en positionering binnen het museumlandschap en ervaren werd als een publiekelijke erkenning. De uitdaging blijft om de MuseumPrijs ooit in de wacht te slepen.”

De jury’s

Zodra het startschot gegeven is, kunnen de leden van de Nominatiejury hun stem uitbrengen. Deze jury bestaat uit zo’n 500 personen uit de culturele sector, de media, de academische wereld, het artistieke domein, musea en diverse overheden. Zij nomineren vijf Brusselse, vijf Vlaamse en vijf Waalse musea. De toegankelijkheid tot het museum is hier in het bijzonder belangrijk als selectiecriterium.

Vervolgens is de Eindjury aan zet. De jury onder voorzitterschap van baron Jean-Pierre de Bandt (Linklaters)  kiest drie winnaars, die gezamenlijk 30 000 euro in ontvangst mogen nemen. Dit jaar zetelen onder andere Guy Gilsoul (Le Vif l’Express), Karen Maes (Fonds Vrijetijdsparticipatie), Alexander Vander Stichele (FARO vzw), Yves Randaxhe (Nationale Bank), Anna Luyten (KASK Gent) en Peter Wouters (Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen) in de Eindjury van de MuseumPrijs 2013.

Ook bezoekers kunnen stemmen, want een museum is onafscheidelijk van zijn publiek. De Publieksjury geeft zijn favoriete museum erkenning via de MuseumPublieksPrijs. Kinderen die deelnemen aan de Kinderjury, verkiezen het meest kindvriendelijke museum van elke Belgische regio. Stemmen kan vanaf 10 april tot en met 31 mei op www.museumprijs.be en alle stemmers maken kans op mooie prijzen, zoals een weekendje naar het Kunstenfestival in Watou!

Bron: Persbericht

Evenement
museumprijs