In 2008 werd het ‘Denktraject erfgoededucatie’ georganiseerd door het Agentschap Kunsten & Erfgoed, VIOE, CANON Cultuurcel, het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, in samenwerking met FARO. Het eindverslag van dit denktraject (dd. 6 juni 2008) kunt u hier raadplegen. Het denktraject stelde
Voor het schooljaar 2009-2010 heeft de Vlaamse Regering vier nieuwe prioritaire nascholingsthema’s vastgelegd:Kunst- en cultuureducatieBinnen dit thema dient er zowel voor het basisonderwijs als het secundair onderwijs een duidelijke schoolvisie rond kunst- en cultuureducatie ontwikkeld te worden...
Het aanvraagformulier voor subsidiëring voor leerpartnerschappen binnen het Europese Grundtvig-programma staat online. De deadline voor aanvragen is 20 februari 2009. In lerende partnerschappen (LP) werken instellingen voor de volwasseneneducatie uit minstens 3 Europese landen samen aan een (proces...
Spelen, doen, leren: tijdens de Stadsklassen (die zowel in Leuven als in Gent plaatsvinden) gebeurt het allemaal in één moeite door. Deze erfgoededucatieve programma’s voor scholen – waarvan de betrokken erfgoedcellen de (co-)organisatoren zijn – zijn telkens bijzonder actief opgevat en lijken geen...
Op woensdag 5 november lanceerde Vlaams minister Bert Anciaux samen met Guy Van Cauteren, de peter van de Week van de Smaak 2008, en enkele jonge assistenten het nieuwe EETiKET-jaar. EETiKET’08’09 wil kinderen in contact brengen met smaak en eetcultuur en focust zich op de leefomgeving van kinderen...
Van 20 tot 26 oktober houdt de VRT een Week van de Taal. De openbare omroep besteedt deze week op al zijn radio- en tv-zenders extra aandacht aan onze taalrijkdom. Omdat taalvariatie ook cultureel erfgoed is, wil FARO die actie graag ondersteunen. Daarom deze week ook hier elke dag een taalbericht...
Met het project “Victorie. Memorabele wedstrijden in de Mijnstreek” wil de erfgoedcel Mijn-Erfgoed het competitieve erfgoed van de Mijnstreek in kaart brengen. Een tentoonstelling met publicaties en lezingenreeks bieden een verrassend beeld van de veelzijdigheid achter het begrip wedstrijd.
Donderdagavond 18 september vond in de Vooruit te Gent een cultuuravond plaats voor leerkrachten en cultuureducatoren. Vlaams minister van onderwijs Frank Vandenbroucke presenteerde er het rapport cultuureducatie ‘Gedeeld Verbeeld’. Het is een rapport met tal van voorstellen en acties om te komen...
Op 30 april 2008 vond er in de gebouwen van FARO een denkdag plaats over de gidsenopleiding van Toerisme Vlaanderen, en meer specifiek, over de specialisatie module museumgids. Deze module kan in de toekomst door regionale opleidingscentra worden ingericht. Het doel van deze bijeenkomst was dan ook...