Vluchtelingen. Een modulair educatief pakket

Van documenten kan je leren. Dat is, in het kort, het uitgangspunt van de werkgroep LeerDok. LeerDok werd opgericht door medewerkers van de erfgoedorganisaties Amsab-ISG, AMVB, ADVN, FARO, FelixArchief, de Koninklijke Bibliotheek van België en Letterenhuis. Zij zijn ervan overtuigd dat archieven kinderen en jongeren aan het denken kunnen zetten.

In zijn tweede modulaire lespakket, gericht op het secundair onderwijs, werkt LeerDok rond het thema vluchtelingen. Door middel van unieke archiefbronnen en de opmerkelijke verhalen die daaraan verbonden zijn krijgen leerlingen inzicht in perspectieven op vluchtelingen en vluchten vanuit een historische invalshoek. De modules zijn deels ook een weerspiegeling van de collecties die de verschillende instellingen beheren.

Zo ontwikkelde het Letterenhuis lessen over schrijvende vluchtelingen uit alle tijden en alle windrichtingen. Aan de hand van het levensverhaal van Leo Poppe, wiens archief in het ADVN zit, worden leerlingen aangezet om antwoorden te geven op vragen als 'Is een vluchteling per definitie altijd een vluchteling?' en 'Vindt iedere vluchteling ooit terug een thuis?'. Het AMVB maakt de koppeling tussen vluchten en kunst tijdens de Tweede Wereldoorlog en vandaag.

De link tussen vluchten en kunst komt ook aan bod in lessen die de Koninklijke Bibliotheek van België heeft uitgewerkt. Daarbij maakten ze gebruik van de unieke briefwisseling van Paul Lambotte tijdens de Eerste Wereldoorlog. In de lessen van het FelixArchief wordt er gewerkt rond de terugkeer van vluchtelingen uit het Verenigd Koninkrijk na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Amsab-ISG werkte een lesuur uit waarin voorstellingen van en over vluchtelingen worden bekeken en besproken. De bronnen die bij deze lessen worden gebruikt zijn vooral afkomstig uit de foto- en affichecollectie die het Amsab-ISG bewaart.

Andere publicaties in de reeks LeerDok: Censuur en vrije meningsuiting.

Auteur(s)
Vanessa Braekeveld, Piet Creve, Kathleen De Blauwe, Bart De Nil, Lies Galle, Muriel Geel, Sophie Gyselinck, Hildegarde Van Genechten, Martine Vermandere, Karen Wyckmans
Jaartal
2017
PDF bijlagen