Een sterke achterban creëren heeft zo zijn voordelen: het zorgt voor nieuwe leden, misschien zelfs nieuwe bestuursleden die samen met u aan de kar trekken. In deze workshop bekijkt u hoe u die inspanningen met meer mensen kunt delen.
De volgende internationale bijeenkomst van de Section for Business Archives (SBA) vindt plaats in Warschau, Polen van 22 tot 24 september.
Organisaties zijn tegenwoordig dynamisch en er vinden dikwijls veranderingen plaats. Soms gaat het om grote organisatieveranderingen, zoals een verhuis, een fusie, een nieuwe structuur, enz. Deze hebben grote impact op de medewerkers, maar ook op de informatieprocessen. Informatie- en archiefbeheer...
Bevat uw collectie boeken gedrukt vóór 1801? Doet u onderzoek naar boekdrukkunst vóór 1801? Wil u leren hoe u dit soort collecties op een goede manier kan registreren? Dan is deze vierdaagse workshop iets voor u.
Dit nieuwe VVBAD-congres gaat over de impact van data, informatie en kennis op een organisatie en richt zich tot de brede waaier van professionals in profit, non-profit en overheid, die hiervoor instaan.
Om een correct beeld te kunnen schetsen van depotproblematiek bij de erkende collectiebeherende Vlaamse cultureel-erfgoedinstellingen anno 2014 peilden we in het Cijferboek Cultureel Erfgoed naar de status van hun depotinfrastructuur. Naast vragen over het type, de omvang en de nog beschikbare
Informatie aanbieden bij erfgoed was nog nooit zo eenvoudig. De ErfgoedApp maakt het voor meer dan 1.700 musea en erfgoedorganisaties in Vlaanderen en Brussel mogelijk om via de modernste technologie multimediale informatie aan te bieden aan hun bezoekers. In deze handleiding schetsen we de
Samen inzetten op educatie. Digital storytelling voor archief én bibliotheek mikt op archief- en bibliotheekmedewerkers die samen een werking rond digital storytelling willen uitbouwen. Het uitgangspunt is het vertalen van archiefstukken naar een educatief pakket waarbij gebruik wordt gemaakt van
Deze publicatie vloeide voort uit de cursus Digitaal documentbeheer van het cursustraject Digitaliseren en digitaal archiveren van FARO. Met dit voorbeeld van goede praktijk willen we tegemoetkomen aan de behoefte naar een praktische benadering van digitaal documentbeheer. We vertellen niet alleen
Tussen 28 februari en 3 mei 2012 organiseerden FARO en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog in de vijf provincies een reeks workshops: Het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. 100 jaar Groote Oorlog (2014-2018) . De klemtoon van de workshops lag op het dagelijks leven in bezet