Verslagbundel: het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog

Tussen 28 februari en 3 mei 2012 organiseerden FARO en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog in de vijf provincies een reeks workshops: Het dagelijks leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. 100 jaar Groote Oorlog (2014-2018). De klemtoon van de workshops lag op het dagelijks leven in bezet gebied en de vraag hoe een cultureel-erfgoedwerking rond dit gegeven kan worden uitgebouwd.

De resultaten van deze workshops werden gebundeld in een uitgebreide verslagbundel.

Wereldoorlog I
WOI
honderd jaar groote oorlog
Jaartal
2012
PDF bijlagen