Een kwaliteitsvolle organisatie komt niet als vanzelf; de werking van een museum is immers een complex gegeven. Dit handboek licht alle facetten van integrale kwaliteitszorg op een compacte en gestructureerde manier toe. Het gidst u door het Cultureel Erfgoed Reflectie Instrument voor ZelfEvaluatie...
Voor haar eindwerk Cultuurmanagement onderzoekt Marianne Van Boxelaere de kritische succesfactoren van musea. Bedoeling is om nadien een abstract model te ontwikkelen om de prestaties van een museum te maximaliseren. Dit model zal ze toepassen op een Duits museum waar ze binnenkort stage zal doen...
Anita Caals, FARO-stafmedewerker organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg, gaat na de zomer met welverdiend pensioen. Als afscheidsgeschenk aan de erfgoedsector heeft ze haar expertise op het vlak van interne kwaliteitszorg te boek gesteld in CERIZE. Voor een b(l)oeiend museum. Op woensdag 15 mei a...
De ICOM Code of Ethics for Museums werd vernieuwd. De herziene versie besteedt extra aandacht aan hedendaagse trends op gebied van e-publishing en design. De nieuwe versie van de ethische code kan u downloaden via de website van ICOM.
Als u op een goede en duurzame manier toegang tot uw digitale collecties wilt bieden is het verstandig dit systematisch aan te pakken. Digitaal Erfgoed Nederland biedt hiervoor een kwaliteitscyclus, waarbij u vier stappen doorloopt. DEN heeft deze ‘Kwaliteitscyclus Digitaal Erfgoed’ in een nieuw...
Op voorstel van de Vlaamse ministers Ingrid Lieten (Media en Innovatie) en Joke Schauvliege (Cultuur) heeft de Vlaamse Regering middelen vrijgemaakt voor de opstart van een Vlaams Instituut voor de Archivering en de ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA). Alles samen gaat het om 11,8...
Op de website van het AMVB (Archief en Museum voor Vlaams leven te Brussel) vindt u sinds kort twee handleidingen vol met praktische, realistische en zo goedkoop mogelijke oplossingen voor problemen als het eenvoudig ordenen en snel terugvinden van bestanden, het maken van veiligheidskopieën en het...
Nog tot 30 september 2010 kunt u meedingen naar de jaarlijkse Ger Schmookprijs. Deze prijs, een initiatief van de VVBAD, wordt toegekend aan een gepubliceerd of niet-gepubliceerd werk, al dan niet binnen een opleidingsverband, over een thema uit de archief-, bibliotheek- of documentaire...
De Oudenaardse stadsarchivaris Pieter-Jan Lachaert is laureaat van de Ger Schmookprijs 2010. De prijs werd uitgereikt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) op dinsdag 16 maart 2010 in Brussel en bekroont de beste niet...
Het project CEST (Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox) wil de erfgoedinstellingen in Vlaanderen wegwijs maken in het gebruik van standaarden bij het creëren, beheren en toegankelijk maken van digitale collecties. Het project is in februari 2010 van start gegaan. CEST wordt uitgevoerd door Packed en...