Resonant publiceert online Doeboek muzikaal erfgoed

Een praktische gids voor muziekorganisaties waarin alle belangrijke vragen rond erfgoedzorg aan bod komen, dat is de opzet van het nieuwe 'Doeboek muzikaal erfgoed'. Deze online publicatie is een uitgave van Resonant. Het Doeboek is er voor elke organisatie of elke persoon die van ver of van dichtbij met muzikaal erfgoed te maken heeft en die dit muzikaal erfgoed toegankelijker wil maken en het duurzaam wil gebruiken en bewaren.

Het doet er niet toe of u veel of weinig erfgoed beheert: bij elk probleem worden drie mogelijke oplossingen geformuleerd. Het basisniveau is voor iedereen haalbaar en vereist geen of weinig extra investering; het wenselijk niveau gaat een stapje verder en het optimaal niveau benadert de standaard die door de professionele erfgoedinstellingen (musea, bibliotheken, archiefinstellingen) vooropgesteld wordt.

Op dit moment verschenen alvast concrete tips rond het thema duurzaam bewaren. Hoe kan u de houdbaarheidsdatum van documenten en objecten verlengen, zonder onmiddellijk uw toevlucht te nemen tot zuurvrije archiefdozen en zonder ingewikkelde software op uw digitale bestanden los te laten? Welke beslissingen in de keuze en inrichting van de bewaarruimte zijn doorslaggevend? De thema’s 'erfgoed toegankelijk maken en gebruiken' en tal van praktijkvoorbeelden volgen later.

Het Doeboek richt zich zowel naar professionele als vrijwillige muziekorganisaties.

Bron: Resonant vzw