Bedreigd audiovisueel materiaal uit de podiumkunsten gered

Podiumkunsten zijn per definitie vluchtig. Hoewel een audiovisuele opname de authentieke ervaring van publiek en spelers niet kan vervangen, is het vaak het enige dat rest om de voorstelling te herbeleven, in de toekomst te hernemen, te bestuderen of nadien nog te verspreiden voor promotionele of educatieve doeleinden. Het Vlaams Instituut voor Archivering (VIAA) biedt voortaan ook aan podiumkunstenorganisaties de mogelijkheid om die audiovisuele archieven te laten digitaliseren en duurzaam te archiveren en zo hun materiaal te redden.

Vrijwel alle podiumkunstenorganisaties in Vlaanderen en Brussel beheren een audiovisueel archief met opnamen van eigen voorstellingen en repetities. Organisaties zoals bijvoorbeeld Operaballet Vlaanderen, Rosas, Ultima Vez, tg STAN, Theater Zuidpool en Theater Malpertuis hebben hun voorstellingen vastgelegd op audiovisuele dragers. De opnamen zijn momenteel weinig toegankelijk, ook intern. Bovendien zijn ze sterk bedreigd omdat ze onderhevig zijn aan fysiek verval en vaak ook worden bewaard op dragers die in onbruik zijn geraakt en waarvoor de afspeelapparatuur ontbreekt.

Vierenzeventig podiumkunstenorganisaties gaven gehoor aan een oproep van de expertisecentra Het Firmament en PACKED vzw, en het steunpunt Kunstenpunt om hun bedreigd materiaal aan te melden, wat resulteerde in een inventaris met meer dan 30.000 audiovisuele dragers. Deze organisaties kunnen nu zelf beslissen om hun materiaal door VIAA te laten digitaliseren. Naast VIAA ondersteunen ook Het Firmament, Kunstenpunt en PACKED vzw de podiumorganisaties bij de voorbereiding van de digitalisering.

Eenmaal het materiaal is gedigitaliseerd en veilig bewaard bij VIAA, kunnen de organisaties met het digitale materiaal aan de slag in de eigen werking en wordt het ook beschikbaar voor o.m. het onderwijs of wetenschappelijk onderzoek.

Bron: Persbericht VIAA