Wenselijkheids- en haalbaarheidsstudie voor een open, geïntegreerde en integrale depotwerking in Limburg

Onderzoeksproject in opdracht van de provincie Limburg rond de wenselijkheid en haalbaarheid van een open depotwerking.

FAROnet biedt u volledige inzage in het onderzoek rond een open depotwerking dat in opdracht van de provincie Limburg werd uitgevoerd.

Het rapport van het onderzoek bestaat uit een theoretisch luik met ‘pijlers, bouwstenen en modellen’ en een ‘stappenplan voor een depotwerking’, en een case study met de neerslag van een ‘veldonderzoek voor de provincie Limburg’.

U kunt het volledige rapport downloaden of u beperken tot de samenvatting of inhoudstafel.

 

Auteur(s)
Petra Driesen (ARON bvba)
Jaartal
2003