Slim samenwerken loont. Vijf praktijkverhalen van regionale samenwerking in de erfgoedsector

Erfgoedcellen, musea en archieven uit eenzelfde regio zijn belangrijke partners in de uitbouw van een regionaal erfgoedbeleid. Door met elkaar samen te werken kunnen zij elkaar versterken, maar erfgoed regionaal ook sterker op de kaart zetten en de erfgoedgemeenschappen gerichter ondersteunen.

Om u te prikkelen en te inspireren, bieden we u vijf voorbeelden aan van regionale (samen)werkingen. De vijf cases illustreren wat een regionale erfgoedwerking kan inhouden, rond welke thema’s een samenwerking kan groeien, maar ook wat mogelijke drempels en succesfactoren zijn om zo’n samenwerking vorm te geven.

Deze vijf cases werden eerder gepresenteerd op een denkdag die FARO, OCE en ICOM-Vlaanderen organiseerden op 15 juni 2017. Het doel van deze denkdag was om na te denken over hoe regionale erfgoedwerkingen meer met elkaar en met andere niveaus kunnen samenwerken. Naast voorliggende praktijkbundel, hebben we op basis van de denkdag een discussietekst gepubliceerd: Het ecosysteem en de tuinman. Die tekst is geschreven als een oproep naar beleidsmakers: om werk te maken van een krachtige beleidsvisie op bovenlokaal werken en om vanuit deze visie regionale dynamieken, blijvend en met volle overtuiging, te ondersteunen.