RE-ORG. Een methode om uw museumdepot te reorganiseren

De RE-ORG-methode is een stapsgewijze aanpak om degenen die werken met cultureel-erfgoedcollecties te helpen bij het reorganiseren van hun depot. De methode gaat uit van een creatief, maar veilig, gebruik van de aanwezige hulpmiddelen, waardoor ze erg budgetvriendelijk is. Een RE-ORG-project bestaat uit vier fasen:

  1. Aan de slag: creëer de best mogelijke omstandigheden voor een succesvol herinrichtingsproject.
  2. Depotconditierapport: documenteer de huidige staat van het depot om de grootste bedreigingen voor de collectie in kaart te brengen.
  3. Depotactieplan: benoem de noodzakelijke taken en stel een planning op.
  4. Depotherinrichting uitvoeren: implementeer het actieplan en zorg voor voortdurende monitoring. 

Alle richtlijnen, formulieren en hulpmiddelen die erfgoedbeherende organisaties nodig hebben om hun eigen RE-ORG-project op touw te zetten, zitten vervat in:

  • de zelfevaluatie, die een overzicht geeft van de sleutelelementen die de functionaliteit van het depot beïnvloeden;
  • het werkboek, dat alle instructies bevat die noodzakelijk zijn voor de meeste RE-ORG-projecten;
  • de werkdocumenten, die alle essentiële informatie vastleggen om een depot te kunnen reorganiseren;
  • de extra hulpmiddelen, die meer richtlijnen en tips geven voor specifieke gevallen.

De RE-ORG-methode is ontwikkeld door ICCROM - het International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property - met steun van Unesco. In 2018 brachten ICCROM en het Canadian Conservation Institute een Engels- en Franstalig handboek uit. Deze Nederlandse vertaling van het handboek is uitgebracht in 2021 door FARO en ICCROM. De publicatie is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationale Licentie (CC BY-NC-SA 4.0).