Nabij, verenigd en meegerekend. Cultureel-erfgoedverenigingen in Vlaanderen (2010-2011)

Het is heel belangrijk om een goed beeld te krijgen van de omvang, de structuur, het potentieel en de werking van erfgoed(vrijwilligers)verenigingen in Vlaanderen: al wie met zorg, inventarisatie, presentatie, onderzoek en borging van roerend en immaterieel cultureel erfgoed bezig is. Daarom lanceerden we in september 2009 het project PRISMA waarmee we tegen eind 2011 een uitgebreide analyse van het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen genereerden. Het PRISMA-onderzoek omvatte een aantal kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken.

Een van de onderzoeksluiken behelsde het in kaart brengen van de lokale erfgoedverenigingen (neem dit ook letterlijk: zie www.erfgoedkaart.be). Daarbij was het belangrijk in 2010 een stand van zaken te maken. Hiervoor stelden we, in navolging van eerder onderzoek uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Volkscultuur, een aantal vragen aan lokale erfgoedverenigingen in Vlaanderen die in onze gegevensbanken voorkomen.

Het boek Nabij, verenigd en meegerekend presenteert de onderzoeksresultaten van het in het kader van PRISMA uitgevoerde kwantitatieve onderzoeksluik.

Inhoud:

  • Alexander Vander Stichele, Lokale erfgoedverenigingen in Vlaanderen: een surveyonderzoek in 2010
  • Gregory Vercauteren, Goesting, passie en verantwoordelijkheid: stemmen uit het veld (interviews)
  • Gregory Vercauteren, Gewoon. Weg. Geweldig. Enkele beschouwingen bij het surveyonderzoek erfgoedverenigingen in Vlaanderen in 2010
  • Marc Jacobs, Kaders, nabijheid, participatie en eruditie. Georganiseerd vrijwilligerswerk, vrijwilligersorganisaties en cultureel-erfgoed(beleid)
  • Wegwijzers (literatuur, weblinks, adressen)

U kunt de publicatie downloaden via de link in de linkerkolom.

Auteur(s)
Alexander Vander Stichele, Jeroen Walterus, Marc Jacobs en Gregory Vercauteren
Jaartal
2011
PDF bijlagen