Naar een collectieplan in 6 stappen. Een leidraad voor bibliotheek en archief

Om archieven en erfgoedbibliotheken te helpen bij de opmaak van een collectieplan ontwikkelde FARO een handige leidraad. Die begeleidt u stap voor stap naar zowel de uitwerking van een integrale visie als naar ‘goede praktijken’. Deze leidraad is opgevat als een flexibel werkinstrument dat u echt helpt bij het uittekenen van een doordacht collectiebeleid.

De oorsprong van deze publicatie ligt bij een collegagroep van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek die FARO van eind 2012 tot eind 2014 begeleidde. De zes partnerbibliotheken van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek deelden er hun ervaringen en tips over de opmaak van een collectieplan. Alle stappen, methodieken en tips werden zorgvuldig gedocumenteerd. Een bruikbaar werkplan met zes stappen was het resultaat.

Omdat archieven net als erfgoedbibliotheken werken met documentaire collecties nam FARO het initiatief om dit stappenplan om te zetten naar de context van het archief. Dankzij twee collegagroepen met archieven werd het stappenplan verder aangepast en aangevuld.

We hopen dat archivarissen en bibliothecarissen in de toekomst met deze publicatie aan de slag gaan om een doordacht collectiebeleid uit te stippelen. Als extra argument geven we ten slotte nog mee dat de opmaak een collectieplan een zeer belangrijke voorwaarde is voor het behalen van het kwaliteitslabel.

Auteur(s)
Bart De Nil, Jürgen Vanhoutte en Jeroen Walterus
Jaartal
2016
PDF bijlagen