Interactie tijdens webinars. Syllabus

In sneltempo maakten we de afgelopen maanden kennis met online webinars, bijeenkomsten en tools. Maar tools zijn slechts het topje van de ijsberg. Waar het echt om gaat, zijn de doelen die u wil bereiken en de soort interactie die u op het oog heeft.

Vanuit die didactische insteek maakte FARO-adviseur Jacqueline van Leeuwen een korte handleiding die u helpt bij het ontwerpen van interactie. Wat zijn de grote lijnen van uw betoog? Waarom wil u interactie bereiken? En wat voor soort (leer)activiteiten kunt u daarvoor inzetten? Pas als dat plaatje rond is, kijken we naar de tools die u kunt inzetten.

Auteur(s)
Jacqueline van Leeuwen
Jaartal
2020
PDF bijlagen