Het glas halfvol. Erfgoed in de gemeentelijke meerjarenplannen (2014-2020)

Erfgoed heeft een vaste stek verworven op de gemeentelijke beleidsagenda’s. Dat blijkt uit het onderzoek dat FARO heeft gevoerd naar het erfgoedgehalte van de gemeentelijke meerjarenplannen (2014-2019). Toch was de opmaak en uitvoering van deze meerjarenplannen niet overal even evident. Binnen het lokale cultuur- en erfgoedbeleid was het soms schipperen tussen de ‘sectorale’ en de ‘integrale’ blik.

Aan het begin van de gemeentelijke legislatuur 2014-2020 werd de BBC veralgemeend. Lokale besturen kregen hiermee een geheel nieuw plannings-, registratie- en evaluatiesysteem. Anno 2018 bevinden we ons aan het einde van de gemeentelijke legislatuur. Een ideaal moment om terug te blikken. Welke plaats had erfgoed in de eerste generatie meerjarenplannen? Kwam het überhaupt aan bod? Hoe belangrijk is zo’n vermelding geweest op de dagelijkse erfgoedpraktijk? En welke lessen en ervaringen nemen we mee met het oog op de opmaak van de nieuwe meerjarenplannen (2020-2025)? Met deze vragen in het achterhoofd startte FARO een kleinschalig onderzoek bij tien steden en gemeenten in Vlaanderen.

Auteur(s)
Gregory Vercauteren en Alexander Vander Stichele
Jaartal
2018
PDF bijlagen