Herinneringen voor de toekomst. Een artistiek erfgoedtraject opgebouwd rond het Erfgoeddagthema van 2015: ERF!

Herinneringen voor de toekomst was een artistiek erfgoedtraject rond het Erfgoeddagthema 2015 (Erf!) en was een samenwerking tussen FARO, MUS-E en vijf erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel. Elke erfgoedcel selecteerde een lokale cultureel-erfgoedorganisatie en een school. Bij voorkeur was dit een school waar kinderen tot nu toe nauwelijks in contact kwamen met culturele, artistieke of erfgoedprojecten.

De erfgoedorganisatie en de erfgoedcel stelden een ‘herinneringskoffer’ samen, gevuld met brieven, attributen, documenten, voorwerpen, foto’s, filmpjes … die van betekenis zijn voor de lokale geschiedenis van de stad, gemeente of wijk waar de school gevestigd is. In overleg met de erfgoedcel besliste de erfgoedorganisatie welke thema’s in de koffer aan bod kwamen. Deze herinneringskoffer inspireerde de vijf kunstenaars. Op basis van de inhoud van de koffer en vanuit verschillende methodieken doorliep de kunstenaar gedurende ongeveer acht weken en drie uur per week samen met de kinderen een artistiek traject. Op een creatieve manier kwamen ze zo in aanraking met het erfgoed uit de eigen streek. Het artistieke eindresultaat werd op zondag 26 april 2015, Erfgoeddag, aan het publiek gepresenteerd.

Auteur(s)
Tine Vandezande en Leen Breyne
Jaartal
2016
PDF bijlagen