De wereld begint in de schoolbuurt. Draaiboek voor trekkers ‘Buurten met erfgoed’

Onder de verzamelnaam ‘Buurten met erfgoed’ organiseerden tal van scholen, verspreid over uiteenlopende gemeenten, verschillende activiteiten voor hun leerlingen rondom het lokale erfgoed aanwezig in de schoolbuurt. Ze deden dat vanuit de overtuiging dat het leren kennen en begrijpen van de wereld, start vanuit de eigen leefwereld en (school)buurt.

De leerkrachten die de afgelopen jaren met veel enthousiasme hun schouders zetten onder hun ‘Buurten met erfgoed’ project, deden dat in samenwerking met diverse lokale erfgoedpartners, én onder de begeleiding en aanmoediging van een ‘trekker’. Die trekker bracht leerkrachten, erfgoedmedewerkers en vrijwilligers op geregelde tijdstippen bijeen, en zorgde ervoor dat er telkens samen stappen gezet werden om tot een boeiende activiteit te komen met de leerlingen op de school.

Deze publicatie geeft de ervaringen van die trekkers weer en giet ze in de vorm van een draaiboek. Zo kan wie lokaal eveneens een gelijkaardig traject met scholen en erfgoedpartners wil opzetten, dit stappenplan meteen als leidraad nemen.

Auteurs: Chris Ferket (Mooss), Jan Van den Bossche (Onroerend Erfgoed), Hildegarde Van Genechten (FARO), Daphné Maes (Heemkunde Vlaanderen), Jürgen Loones (Departement Omgeving, EDO), Karen Van Buggenhout (Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei)

U kunt de leidraad gratis downloaden via de knop 'Download'.

Gedrukt exemplaar: 10 euro, te bestellen via het bestelformulier.

Meer informatie over de pilootprojecten, modeldocumenten en interessante links omtrent ‘Buurten met erfgoed’ vindt u op de projectwebsite.

Auteur(s)
Chris Ferket, Jan Van den Bossche, Hildegarde Van Genechten, Daphné Maes, Jürgen Loones, Karen Van Buggenhout
Jaartal
2017
PDF bijlagen