Cultureel erfgoed en corona: een balans

In het kader van het relancebeleid voor de culturele sector werd eind 2020 de Taskforce Relance Cultuur opgericht. Deze taskforce gaf de opdracht voor het toekomsttraject Cultuur na corona: een cultuursectorbrede inventaris van ontwikkelingen die hun oorsprong vinden tijdens de coronacrisis.

Cultuur na corona bestaat uit de samenwerking tussen telkens Cultuurloket en de sectorale steunpunten: Kunstenpunt i.s.m. VI.BE en Circuscentrum ter vertegenwoordiging van de kunsten, FARO voor het cultureel erfgoed en Socius voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk. Om ook de amateurkunsten vertegenwoordigd te zien, leverde De Federatie op eigen initiatief een aanvullend rapport met input vanuit de amateurkunsten, dat werd meegenomen in de overkoepelende analyse.

Elke sectorwerkgroep maakte een beredeneerde inventaris van vernieuwende praktijken waarvan de ontwikkeling door de coronacrisis versneld werd. Als rode draad door de sectorrapporten loopt de versnelde digitalisering van onze maatschappij en de invloed die deze nieuwe realiteit heeft op onze culturele sectoren.

In het rapport dat u hier kunt downloaden maakt FARO een voorlopige balans op van de impact van corona op het cultureel-erfgoedveld (de pandemie ligt immers nog niet helemaal achter ons), met aandacht voor zowel de moeilijkheden als de kansen van de crisis.

Auteur(s)
Leonard Adriaen, Alexander Vander Stichele, Olga Van Oost, Saidja Steenhuyzen
Jaartal
2021
PDF bijlagen