Cijferboek cultureel erfgoed 2012

Het Cijferboek cultureel erfgoed verzamelt tweejaarlijks basisgegevens over de werking van de erkende musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, van de landelijk gesubsidieerde erfgoedorganisaties en van de erfgoedcellen. Het gaat over gegevens over onder meer personeel, vrijwilligers, financiële middelen, infrastructuur (depot), collectieomvang en -beheer, activiteiten, toegangsvoorwaarden,  bezoekcijfers en dienstverlening. Eerder lanceerden we al de website www.cijferboekcultureelerfgoed.be. Nu kan u ook het samenvattend rapport lezen.

Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het steunpunt FARO en het agentschap Kunsten en Erfgoed. Met dit instrument willen we de evolutie van de (erkende) cultureel-erfgoedsector monitoren met betrouwbaar cijfermateriaal. Zo onderbouwen we het (beleids)draagvlak voor het cultureel erfgoed.

De eerste jaargang van het Cijferboek cultureel erfgoed vond plaats in 2010 en was vooral een testcase: we wensten na te gaan welke cijfers de organisaties konden rapporteren. Na evaluatie werd een nieuwe online tool ontwikkeld, en startte in het najaar van 2013 de tweede jaargang over het referentiejaar 2012. De set van vragen (indicatoren) bouwt voort op die van 2010 omwille van de continuïteit, maar focust meer op de kernfuncties per werksoort.

Het eindrapport vat de globale resultaten voor 2012 samen, zowel sectorbreed als per werksoort. Het is niet evident om cijfers en tendensen voor het geheel van de sector te rapporteren, omdat veel gegevens enkel relevant zijn voor een bepaalde werksoort. Met vergelijkingen tussen werksoorten moet omzichtig omgesprongen worden. Daarom verwijzen we tot slot door naar de website www.cijferboekcultureelerfgoed.be, waar de rapporten per werksoort bekeken en gedownload kunnen worden. De deelnemende organisaties hebben via hun login toegang tot een rapportering op maat.

In 2015 vindt in principe de derde jaargang plaats van het Cijferboek, over het jaar 2014.

Sectoren
Cultureel-erfgoedsector
Vrije tags
cijferboek
Auteur(s)
Jeroen Walterus
Jaartal
2014
PDF bijlagen