Willem van Genk – Mind Traffic

Willem Van Genk -  Mind Traffic was een tentoonstelling van het Museum Dr. Guislain in samenwerking met het American Folk Art Museum in New York, die het werk van outsiderkunstenaar Willem van Genk (uit eigen collectie, Collectie De Stadshof en Stichting Willem van Genk) presenteerde in New York, in het kader van de tentoonstelling Oorlog en Trauma. We wilden met deze tentoonstelling eerst en vooral het werk van Willem van Genk in de V.S. kenbaar maken, maar wilden ook uitzoeken hoe we met een museum als het American Folk Art konden samenwerken en hoe dit museum kijkt naar en omgaat met Art Brut/Outsiderkunst. De tentoonstelling vond ook plaats naar aanleiding van de Dr. Guislain Award en was een onderdeel van de tentoonstelling Oorlog en Trauma, waar het werk van Willem van Genk ook deel van uitmaakte. De samenwerking tussen American Folk Art Museum en Museum Dr. Guislain is op verschillende vlakken interessant geweest. De medewerkers van het Museum Dr. Guislain leerden de collectie en de medewerkers  van een Amerikaanse evenknie kennen. In de V.S. wordt art brut noch outsider art gebruikt voor wat in Europa meestal outsider art wordt genoemd. Het is er niet 'politiek correct’ om bepaalde kunst outsider te noemen. De link met ‘psychiatrie’ is meer beladen dan bij ons. Zo is het opvallend dat termen als ‘self-taught artist’ of het aloude ‘folk art’ worden gebruikt om collecties te benoemen die hier een ander label zouden krijgen. De collectie ‘outsiderkunst’ van het New Yorkse American Folk Art Museum is een van de sterkste van de V.S.. Wij hebben met de curatoren van het museum samengewerkt voor een solotentoonstelling van een outsiderkunstenaar die sterk aanwezig is in de collectie van het Museum Dr. Guislain: Willem van Genk. Deze Nederlandse kunstenaar wordt door gezaghebbende internationale tijdschriften zoals Raw Vision gerekend tot de ‘canon’ van de outsiderkunst. Er was nog nooit een solotentoonstelling rond zijn werk georganiseerd in de V.S. American Folk Art museum was dan ook zeer gemotiveerd voor dit initiatief, deze primeur.

Projectresultaten

We hebben met de verschillende experten (artistiek, wetenschappelijk, educatief) samengewerkt voor deze tentoonstelling die de titel Mind traffic kreeg. We hebben samengewerkt voor een symposium dat plaats vond op 8 oktober 2014, waar we kennis maakten met buitenlandse experten en kunstenaars die bezig zijn met Outsiderkunst. We kregen er ook de kans om de eigen werking van het Museum Dr. Guislain te delen en te presenteren. Interessant was ook de ervaring die we opdeden met de Amerikaanse media. Het uiterst lovende artikel (http://www.nytimes.com/2014/09/05/arts/design/willem-van-genk-mind-traffic-and-ralph-fasanella-lest-we-forget.html?_r=1)  van de leading lady onder de kunstcritici, Roberta Smith van The New York Times, zorgde voor een nog grotere bekendmaking van de tentoonstelling en illustreerde hoe immens de impact is van zo’n gezaghebbend medium op pers en publiek. Deze eerste samenwerking, op verschillende niveaus van de werking van beide musea, biedt zeker en vast kansen voor de toekomst en zorgt voor een grotere internationale bekendmaking van het Museum Dr. Guislain. Er wordt ook gekeken om in de toekomst structureel samen te werken. Verschillende voorstellen worden nu onderzocht. Daarnaast is het ook interessant om te zien hoe het American Folk Art Museum te werk gaat en wat we er kunnen uit leren voor komende internationale samenwerkingen en voor onze eigen collectie Art Brut. Willem van Genk – Mind Traffic was zonder meer een succes, op vlak van pers en publiek. Deze vlotte en uiterst boeiende samenwerking met American Folk Art Museum kan hopelijk worden verdergezet en ook omgezet in nieuwe internationale projecten. We willen ook graag onze expertise en ervaring delen met het Vlaamse erfgoedveld en zijn bereikbaar voor meer informatie over deze internationale samenwerking.

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Museum Dr. Guislain
Contactpersoon
Yoon Hee Lamot
Adres
Jozef Guislainstraat 43
Telefoon
09/216 35 95
Financieringsbron(nen)

Subsidie voor competentieontwikkeling in een internationaal cultureel-erfgoedperspectief, Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Overheid

Toerisme Vlaanderen

American Folk Art Museum

Janssen Research & Development, LLC

Werkingsmiddelen Museum Dr. Guislain