Deelname 25e congres van het International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of Graphic Art

Als conservator van het prentenkabinet van het museum Plantin-Moretus te Antwerpen is Marijke Hellemans sinds 2008 de officiële secretaris van het internationale samenwerkingsplatform 'International Advisory Committee of Keepers of Public Collections of Graphic Art' .Tweejaarlijks wordt er een congres georganiseerd voor de 50 belangrijkste prentenkabinetten ter wereld in een wisselende gastinstelling. In 2016 ging het 25ste congres door van 29 mei tot 4 juni 2016 in het Prado te Madrid. Naast lezingen door de deelnemers rond een aantal thema's en discussie en netwerkmomenten worden bezoeken georganiseerd aan kunstcollecties, musea, privéverzamelaars met bijzondere collecties, alsook tentoonstellingen in verband met grafische kunst en musea.

Projectresultaten

Dit congres is een ideale kans voor het leggen, onderhouden en versterken van de internationale contacten op het specifiek werkterrein van de prentenkabinetten, met kansen op het bespreken van mogelijke samenwerkingsverbanden, uitwisselen expertise op allerlei vlak betreffende beheer en behoud van papieren collecties en het leggen van contacten voor wetenschappelijk onderzoek ivm de collectie. Ook de eigen collectie van het Prentenkabinet van het museum wordt duidelijker op de kaart gezet.

Concreet is er overeengekomen met de conservators van de collectie Rijksprentenkabinet Brussel en de collectie prenten van het Groeningemuseum Brugge om overleg voor expertiseuitwisseling te plannen met de verantwoordelijken van de bestaande prentencollecties in België.

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Museum Plantin-Moretus
Contactpersoon
Marijke Hellemans
Adres
Vrijdagmarkt 22
Telefoon
03 221 14 59
Financieringsbron(nen)

Door vzw Antwerpen Kunstenstad (vzw AK), Francis Wellensplein 1, 2018 Antwerpen

gesubsidieerd door Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Afdeling Cultureel Erfgoed, Arenbergstraat 9, 1000 Brussel. Bedrag : 850 EUR