Summer Course for the Study of the Arts in Flanders: The Age of Van Eyck in Context (fase 1)

De Summer Course for the Study of the Arts in Flanders brengt jaarlijks een selecte, hooggekwalificeerde groep van maximaal 18 jonge binnen- en buitenlandse onderzoekers naar Vlaanderen. Kandidaten staan aan het begin van een academische carrière en zijn in het bezit van een masterdiploma of zijn doctoraatsstudent. Ook junior conservatoren en restauratoren behoren tot de doelgroep. De Summer Course biedt een intensief 10-daags programma van lezingen, discussies en bezoeken rond een specifiek thema van de Vlaamse kunst. Het thema wisselt elk jaar. De focus ligt telkens op een andere kunsthistorische periode.

De eerste editie van de Summer Course vond plaats van 21 juni tot en met 1 juli 2015. De activiteiten vonden afwisselend in Brugge, Gent en Brussel plaats. Het thema was The Age of Van Eyck in Context. Inhoudelijk werd deze editie van de Summer Course door het Groeningemuseum in Brugge en het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden gedragen. Diezelfde instellingen en de Vlaamse Kunstcollectie verzorgden de coördinatie van het project. 

Voor studenten voor wie het inschrijvingsgeld financieel moeilijk haalbaar is, maakten de organisatoren van de Summer Course in samenwerking met de Vlaamse overheid geld voor 2 beurzen vrij. De beurzen worden uitgereikt aan één Europese en één niet-Europese deelnemer. Dankzij de genereuze steun van het History of Art Grants Program van de Samuel H. Kress Foundation (New York) kunnen 2 studenten uit de VS een beurs krijgen die zowel de inschrijving als het vliegtuigticket van en naar de VS dekt. 

https://www.youtube.com/watch?v=514yKImd-vk

Doelstellingen Summer Course:

 • Internationale bekendheid van de Summer Course;
 • Het internationaal positioneren en profileren van de Vlaamse kunstcollecties, het artistieke patrimonium en Vlaamse onderzoeksinstellingen;
 • Het ontsluiten en communiceren van de wetenschappelijke output van de Vlaamse instellingen;
 • Het stimuleren en faciliteren van het internationale wetenschappelijk onderzoek naar de specifieke doelgroep van studenten, junior conservatoren en restauratoren die in een bepalende fase van hun carrière zitten;
 • Het optimaliseren van de communicatie en expertise-uitwisseling tussen de museale en de academische velden;
 • Het verbreden en verdiepen van het netwerk en het versterken van de onderlinge samenwerking tussen de organiserende partners.

Doelstellingen t.o.v. de deelnemers:

 • Het bijeenbrengen van gemotiveerde studenten kunstgeschiedenis (doctoraatsniveau), junior conservatoren en restauratoren, onderzoekers en specialisten in het veld, uit België en het buitenland, met het doel inzichten uit te wisselen, onderzoek te stimuleren en langdurige professionele netwerken te creëren;
 • De mogelijkheid bieden om specifieke werken uit de Vlaamse collecties verdiepend en met technische middelen te onderzoeken;
 • Het organiseren van lezingen, discussiegroepen en bezoeken zodat de deelnemers inzicht verkrijgen in de huidige beschikbare methodologie en het onderzoeksveld gerelateerd aan de werken in de Vlaamse collecties, en om onderzoek naar deze werken en collecties te stimuleren bij de deelnemers;
 • Het aanbieden van verdiepende onderzoeksessies rond het multidisciplinaire aspect van kunstgeschiedenis.
   
Partnerorganisaties

De Summer Course (The Age of Van Eyck in Context) is een initiatief van:

 • Vlaamse Kunstcollectie vzw
 • Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, Antwerpen
 • Groeningemuseum, Brugge
 • UGent
 • KU Leuven
 • Illuminare – Centre for the Study of Medieval Art (KU Leuven)
 • Rubenianum
 • Vlaams Onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden
 • Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (content partner)

Praktische info

Looptijd van
Organisatienaam
Summer Course for the Study of the Arts in Flanders
Contactpersoon
Matthias Depoorter
Adres
Abrahamstraat 13 9000 Gent
Telefoon
09 225 49 34
Financieringsbron(nen)
 • De Summer Course ontving een projectsubsidie (internationaal project cultureel erfgoed) van de Vlaamse overheid.
 • De Summer Course ontving een subsidie van de UGent (doctoral schools).
 • Financiële inbreng van de partners van de Summer Course.
 • Inkomsten inschrijvingsgeld kandidaten

Andere projecten

Van 24 tot 30 september 2019 organiseerde Kunstenpunt, samen met FARO, Z33 Huis voor actuele ...

Het project MAGIS Brugge vertrekt van de beroemde kaart van Brugge van Marcus Gerards, een ...

Het Zilvermuseum Sterckshof diende bij het agentschap Kunsten en Erfgoed een aanvraag in voor een ...