ICOM / CAMOC conferentie Kyoto

Begin september 2019 vond in Kyoto de General Conference van ICOM plaats, een driejaarlijkse bijeenkomst voor museumprofessionals. Meer dan 4.500 deelnemers van over de hele wereld waren daar aanwezig om kennis en expertise uit te wisselen. Tijdens de conferentie zijn er zowel plenaire sessies (waarvan die over de nieuwe museumdefinitie het meest over de tongen gegaan is), als bijeenkomsten van de verschillende thematische comités.

CAMOC (The International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities) is de koepelorganisatie voor stadsmusea. Het is een ideaal forum om ervaringen te delen en contacten te leggen met collega’s uit andere steden. Tijdens deze conferentie werd gewerkt rond het thema City Museums as Cultural Hubs – Past, Present and Future.

Projectresultaten

Het STAM – Stadsmuseum Gent wil het internationale fenomeen stedelijkheid intens belichten, dit zowel historisch als hedendaags. Het museum onderzoekt, volgt en duidt stedelijke thema’s en tendensen en wil daarrond ook samenwerkingsverbanden aangaan en kennis uitwisselen. 

CAMOC is een ideaal forum hiervoor, want het brengt museumprofessionals en experts rond deze thematiek samen. Via lezingen, rondleidingen en workshops kan nieuwe kennis opgedaan worden die dan kan doorvloeien in de museumwerking. Ook kan er in dialoog getreden worden met collega’s die rond dezelfde onderwerpen werken. 

STAMmedewerker Lars De Jaegher gaf een presentatie in de sessie over Sustainable Urban and Local Community Development. Daar werden o.a. de plannen rond het project ‘de vierkante kilometer’ toegelicht. In die sessie kwamen diverse stadsprojecten aanbod, dit in zowel grote als kleine steden van over de hele wereld. De werking van het STAM is op die manier internationaal op de kaart gezet. De ICOM-conferentie is ook een netwerkgebeuren, waar bestaande contacten worden onderhouden en er nieuwe worden gelegd. Op die manier wil het STAM voeling blijven houden met wat er reilt en zeilt in de snel veranderende wereld van steden en dit laten doorstromen in zijn werking.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
ICOM - The International Council of Museums en CAMOC - The International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities
Contactpersoon
Jelena Savic
Adres
Maison de l'UNESCO, 1 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15, France
Telefoon
+33 (0)1 47 34 05 00
Financieringsbron(nen)

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media financierde een belangrijk deel van de kosten in het kader van het subsidiereglement voor internationale reis- en verblijfkosten van cultureel-erfgoedorganisaties.

Andere projecten

De voorbije jaren ontwikkelden Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel TERF beide een geslaagd aanbod rond reminiscentie ...

De laatste fase van het project Origins stond in het teken van de verzelfstandiging van ...

Het project ‘De meerwaarde van het archief’ heeft tot doelstelling nieuwe kennis te ontwikkelen en ...