Een ware schat aan studiematerieel 2016-2017: doorgedreven ontsluiting en valorisatie van de Collectie Ludwig Burchard

Het project beoogt een diepgaande ontsluiting en verdere valorisatie van de Collectie Ludwig Burchard. Burchard was de meest vooraanstaande Rubensspecialist van zijn eeuw. Vanwege de rijkdom aan unieke informatie over de Vlaamse kunst van de 16de en 17de eeuw, geldt deze collectie als de kerncollectie van het Rubenianum en vormt het tegelijkertijd het basismateriaal voor het Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, de beredeneerde oeuvrecatalogus van Peter Paul Rubens (1577-1640).

Het project bestaat uit twee componenten. Het eerste deel is een voortzetting van het project Digitizing the Corpus Rubenianum Ludwig Burchard, dat eerder gefinancierd werd door subsidies van de Kress Foundation en de Vlaamse Overheid. Met dit project zijn alle Corpusdelen die tot 2018 online gepubliceerd mogen worden in afspraak met uitgeverij Brepols, digitaal aangeboden met links naar RKDimages.

Het tweede component is een voortzetting en verdieping van het in 2015 voltooide project rondom het archief en de documentatie van Ludwig Burchard. Tijdens dit eerste project is de hele collectie virtueel in kaart gebracht door middel van een wetenschappelijke inventaris welke digitaal ontsloten is via het archiefbeschrijvingssysteem in Anet. Tijdens voorliggend project is deze inventaris voor bepaalde objecten tot op een dieper niveau uitgewerkt, o.a. voor de notaboekjes, agenda’s en brieven van Burchard. Ook is er meer aandacht besteed aan bepaalde delen uit de collectie die eerder niet aan bod waren gekomen, zoals de geannoteerde boeken van Burchard, de collectie originele prenten en tekeningen, en de documentatie over andere vroegmoderne Zuid-Nederlandse kunstenaars.

Projectresultaten

De vooruitgang die het Rubenianum dankzij de uitvoering heeft kunnen maken, blijkt op de volgende fronten:

  • De technische vooruitgang die binnen dit project werden gezet inzake het verbinden tussen de verschillende dataplatformen zijn structureel belangrijk voor de algemene gegevensontsluiting van het Rubenianum. Sinds begin 2018 zijn originele archiefstukken van Ludwig Burchard voor het eerst online zichtbaar!
  • Voor verscheidene taken werden heldere procedures uitgetekend, getest en bijgestuurd, zodat deze ook na het projecteinde een duurzame rol in het collectiemanagement kunnen behouden.
  • De fysieke bewaring van onze kerncollectie is verder verbeterd.
  • De uitvoerige tellingen geven meer op feiten gebaseerd inzicht in de kerncollectie van het Rubenianum. Dit is enerzijds nuttig voor het collectiebeheer maar wordt anderzijds ook beleidsmatig ingezet voor het collectieplan.
  • Er is meer bekendheid gegenereerd voor het fenomeen onderzoeksarchieven dankzij de studiedag ‘Brains in Boxes’. Er werden dankzij deze bijeenkomst ook al beloftes uitgesproken voor nieuwe samenwerkingen in de toekomst tussen verschillende aanwezige partijen.
  • Het wetenschappelijke rendement van de diepere ontsluiting van de Collectie Burchard is tot slot de belangrijkste meerwaarde van dit project gebleken. Rubensonderzoekers wereldwijd hebben betere toegang tot het archief, wat al geresulteerd heeft in nieuwe inzichten. De digitale aanwezigheid van de archiefstukken zal bovendien dankzij de voorbereidingen die tijdens dit project zijn uitgevoerd, niet lang meer op zich hoeven laten wachten.
Partnerorganisaties

Het project is zelfstandig door het Rubenianum uitgevoerd. Wel werd er geregeld advies ingewonnen bij andere instellingen, o.a. Packed en Illuminare.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Rubenianum
Contactpersoon
Lieneke Nijkamp
Adres
Kolveniersstraat 20
2000 Antwerpen
Telefoon
03 201 15 80
Financieringsbron(nen)

vzw Natuurbehoud Pater David

Stad Antwerpen