Studiedag en tentoonstelling "De 'Hongaartjes'. De Belgisch-Hongaarse kinderacties"

In 2016 organiseerde KADOC samen met de Hongaarse onderzoekster Vera Hajtó de tentoonstelling en de publicatie De 'Hongaartjes'. Belgisch-Hongaarse kinderacties (1923-1927 en 1946-1948) over de (tijdelijke) opvang van Hongaarse kinderen in België in de nasleep van de wereldoorlogen.

Beide initiatieven konden op veel belangstelling rekenen van het brede publiek en in het bijzonder van de nakomelingen van de pleegfamilies en de Hongaarse kinderen. De vele reacties en vragen die we in dat kader ontvingen, leerden dat de kinderacties veel herinneringen hebben nagelaten in Belgische (vooral Vlaamse) en Hongaarse families. Vele jaren én generaties na de acties onderhouden families hier en ginder contact.

In samenwerking met de opleiding Neerlandistiek van de universiteit van Debrecen presenteert KADOC op 3 mei 2018 de Hongaarse vertaling van de tentoonstelling en de publicatie in Debrecen. Voorafgaand vindt er een studiedag over de kinderacties plaats. Vanuit KADOC zal er worden gesproken over het belang van erfgoed in deze transnationale geschiedenis en hoe online toepassingen dat erfgoed, vaak nog in privébezit, toegankelijk maken voor onderzoekers én het geïnteresseerde publiek.

Projectresultaten

Tijdens de studiedag op 3 mei in Debrecen kwamen diverse aspecten van deze gemeenschappelijke Belgisch-Hongaarse geschiedenis aan bod: beeld- en bronnenanalyse, taalkundige aspecten en herinneringen. De KADOC-medewerker sprak er over Gedeeld verleden, gedeeld erfgoed. De Belgisch-Hongaarse kinderacties. Vertrekkend van de vaststelling dat bij 'gedeeld erfgoed' veelal aandacht gaat naar erfgoed dat in een missionaire context tot stand kwam en de blik naar landen en regio's in andere continenten wordt gericht, werd aangetoond dat dit ook binnen de Europese context en in de sociale geschiedenis een verrijkend denkkader kan zijn. Aan de hand van de casus van de 'Hongaartjes' werd voorts het belang van digitale ontsluiting en digitalisering van erfgoed in dat kader belicht. Het online-platform www.kadocerfgoed.be / www.kadocheritage.be werd officieel voorgesteld. Dat platform zal de komende jaren verder worden uitgebouwd om het gedeeld erfgoed met de herkomstgemeenschappen en het ruime publiek in binnen- en buitenland te delen.

In aanwezigheid van de Belgische ambassadeur en een medewerker van de Vlaamse afgevaardigde werd in de namiddag officieel de Hongaarse tentoonstelling A „kis magyarok”. Belga–magyar gyermekmentő akciók (1923–1927 és 1946–1948) geopend. De tentoonstelling zal de volgende maanden in verschillende bibliotheken in Hongarije te zien zijn.

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
KADOC-KU Leuven
Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Néderlandisztika Tanszék (Universiteit van Debrecen, Faculteit Letteren, Vakgroep Neerlandistiek)
Contactpersoon
Roeland Hermans
Adres
KADOC-KU Leuven
Vlamingenstraat 39
3000 Leuven
Telefoon
016 32 35 00
Financieringsbron(nen)

Tussenkomsten voor internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties (320 euro).

Andere projecten

Het is een pilootproject in verband met een omvattende benadering voor het verwerven, het bewaren, ...
Dit project (november 2015 - juni 2017), getrokken door het ModeMuseum in Antwerpen (MoMu) en ...
Het project behandelt het globaliseringserfgoed van de Tweede Wereldoorlog in de Limburgse Kempen. Dit erfgoed ...