Digital Repair Cafe

Dit project voorziet in de uitbouw van een centrale dienst om gegevens van obsolete dragers te capteren. Met obsolete dragers bedoelen we alle dragers van digitale gegevens die technisch nog werken, maar die niet meer gelezen kunnen worden door moderne werkstations. Voorbeelden zijn o.a. 5,25-inch floppy disks, Zip disks, Jaz disks, magneto-optische diskettes en QIC-80 tape.

Deze obsolete dragers inlezen is complex. Niet alleen moet de juiste leesapparatuur gevonden worden, ook moet deze leesapparatuur kunnen aangesloten worden op moderne werkstations. Dit behelst het opzetten van een opstelling waarbij de verschillende connectors en interfaces (poorten) d.m.v. adapters met elkaar kunnen worden verbonden met apparatuur om de inhoud op de gegevensdragers niet te wijzigen. Het behelst tevens het capteren van de nodige gegevens over bestandssystemen, zodat de inhoud door hedendaagse besturingssystemen kan worden begrepen. Bovendien moet er software voorzien worden om de volledige inhoud van de drager ongewijzigd over te zetten naar een hedendaagse gegevensdrager. Tot slot dient de kwaliteit van dit hele proces te worden gegarandeerd, door het registreren van fixity data (checksums) en administratieve metadata (bv. datum van captatie en gebruikte software).

Uitgangspunt van het project is dat iedere erfgoedinstelling, van het grootste museum tot de kleinste heemkundige kring, geconfronteerd wordt met dit soort materiaal, maar dat het onmogelijk is - en bijzonder inefficiënt zou zijn - indien iedere instelling zelf een opstelling zou creëren om verschillende types van digitale dragers in te lezen. Door middelen en kennis te poolen, menen we dat datacaptatie veel efficiënter en duurzamer kan gebeuren, met de nodige kwaliteitscontroles.

Daartoe willen we een overzicht creëren van alle types obsolete dragers binnen de collecties van de partners; de technologie in kaart brengen die nodig is om de dragers in te lezen; de werkprocessen in kaart brengen en de nodige hard- en software-installaties uitbouwen; pilootprojecten opzetten met de partners om de obsolete dragers in te lezen en een businessmodel opstellen waarmee dit dienstenmodel duurzaam kan worden georganiseerd.

Partnerorganisaties
  • ADVN
  • AMVB
  • Amsab-ISG
  • Archiefbank Vlaanderen
  • AVG-CARHIF
  • CAVA
  • Letterenhuis
  • meemoo
  • VAi

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis
Contactpersoon
Maarten Savels
Adres
Bagattenstraat 174, 9000 Gent
Telefoon
09 224 00 79
E-mail
Financieringsbron(nen)

De kosten voor de aankoop van hardware, de reiskosten en de organisatie van een workshop werden gefinancierd door de Vlaamse overheid d.m.v. een projectsubsidie in het kader van het Cultureelerfgoeddecreet (cultureel-erfgoedwerking of cofinanciering).

De personeelskost werd volledig gedragen door de partners.

Andere projecten

De voorganger van het Industriemuseum (het MIAT) verwierf in de eerste jaren van zijn bestaan ...

Diverse archiefinstellingen en expertisecentra werkten reeds verschillende strategieën en softwarepakketten uit in hun streven naar ...

Het project ‘Gastvrij Vlaanderen?’ (projecttitel) is een erfgoedproject over het onthaal van vluchtelingen door het ...