SCALA

SCALA is een pilootproject met als doel: de uitrol van een gemeenschappelijk testsysteem voor preservering/archivering van digitale bestanden.

SCALA is een gemeenschappelijk project van negen erfgoedinstellingen in Vlaanderen en Brussel (AIDA), die samen een systeem ontwerpen voor de langetermijnbewaring van born-digital archieven met cultuurhistorische waarde. SCALA is opgevat als een proof of concept om een pilootversie van een digitaal archiefdepot (digital repository) uit te testen. Dit digital repository slaat archieven op in generieke digitale archiefcontainers (information packages) volgens het OAIS-model en de nieuwe Europese standaard E-ARK. Het is open source en wordt ontwikkeld door een externe IT-leverancier.

SCALA is met het gebruik van E-ARK een pionier in Vlaanderen en organiseert in functie daarvan een E-ARK werkgroep met externe partners, met wie ze willen komen tot een Vlaams standaardmodel voor information packages. Dit model moet duurzaamheid, systeemonafhankelijkheid en samenwerking bevorderen.

Projectresultaten

De eerste twee maanden vond een aanbestedingsprocedure plaats, vervolgens werd in samenwerking met de geselecteerde IT-partner het systeem ontwikkeld in zes maanden. De laatste drie maanden vond een evaluatie plaats van SCALA.

Het piloot preserveringsysteem werd succesvol ontwikkeld en staat toe AIPs (gestandaardiseerd omsloten archiefmateriaal) op te slaan en te beheren. Er werden uitvoerig technische documentatie en handleidingen opgesteld en deze zijn samen met de broncode beschikbaar op de SCALA GitHub-pagina.

Alle partners testen met cultureel-erfgoed privaatrechtelijke archieven het systeem. Alle bevindingen werden bijgehouden in een evaluatierapport op basis van een uitgebreide bevraging.

SCALA is bruikbaar als preserveringsysteem, maar er werden nog twee problemen vastgesteld met de huidige pilootopstelling. Cold storage in de meemoo-component is mogelijk niet flexibel genoeg als AIPs regelmatig behandeld moeten worden. Verder kan de omgang met gemigreerde bestanden in de RODA-component leiden tot onnodige dataduplicatie.

Er werd een specificatie opgesteld voor een E-ARK AIP voor privaatrechtelijke archieven.

Op de SCALA focusdag werd het systeem toegelicht aan de cultureel-erfgoedsector.

Lees zeker de uitgebreide SCALA  gevalstudie.

Partnerorganisaties
 • ADVN (Archief voor nationale bewegingen)
 • AMSAB-ISG (Instituut voor sociale geschiedenis)
 • AMVB (Archief en museum voor het Vlaams leven te Brussel)
 • Archiefpunt
 • AVG-CARHIF
 • CAVA (Centrum voor academische en vrijzinnige archieven)
 • Letterenhuis
 • meemoo (Vlaams instituut voor het archief)
 • Vlaams Architectuurinstituut
Leden stuurgroep
 • Wim Lowet
 • Maarten Savels
 • Bert Lemmens
 • Sophie Bossaert
 • Ellen Van Keer
 • Isabelle van Ongeval
 • Ellen Maria Soetens
 • Els Flour
 • Florian Daemen
 • Jelle Kleevens

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Vlaams Architectuurinstituut
Contactpersoon
Jelle Kleevens
Adres
Jan van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen
Telefoon
03 242 89 70
Financieringsbron(nen)

Projectsubsidie van de Vlaamse overheid

Andere projecten

Iedereen kent ridderverhalen over Karel de Grote en koning Arthur. Waarom spreken die verhalen vandaag ...

In november 2010 ging het onderzoeksproject Semantisch eDepot voor de masterwerken van de Modeacademie (OpenFAshion) ...

Een unieke collectie foto's (1980-2020) over industrieel erfgoed in België wordt gedigitaliseerd, geregistreerd en gevaloriseerd ...