Deelname tweejaarlijkse internationale conferentie SIBMAS 'Being Succesful together'

Van 5-9 juni 2018 organiseerde de Société Internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle (SIBMAS) zijn tweejaarlijks congres in Parijs. De organisatie wil vanuit internationaal perspectief kennisdeling en expertise-uitwisseling over de omgang met podiumkunstenerfgoed bevorderen. Het thema van deze conferentie was ‘Being Successful together’, een oproep om stil te staan bij de (vernieuwde) manier waarop we samenwerken en de winst die we daarmee boeken, maar tegelijkertijd ook de obstakels die we daarvoor moeten overwinnen. Digitale technologieën zijn de laatste twee decennia binnengedrongen in onze dagelijkse werking en faciliteren ook nieuwe samenwerkingsvormen- en banden, zowel internationaal als over verschillende domeinen heen. Archivarissen en bibliothecarissen treden meer en meer in contact met de onderzoeksgemeenschap, de artiesten én het brede publiek.

Het congres bestond uit een gevarieerd programma met presentaties, culturele uitstappen en netwerkmomenten waarin nieuwe internationale contacten werden gelegd en bestaande contacten onderhouden met spelers die zich op internationaal niveau bezig houden met het erfgoed van de podiumkunsten. De sprekers stelden hun projecten, werkingen en organisaties voor. Sommigen beperkten zich tot deze beschrijvingen terwijl anderen juist reflecteerden over struikelblokken, uitdagingen en wat ze eruit leerden. Hierdoor trokken ze de relevantie van hun werk door naar het grotere geheel van erfgoed- en kunstenorganisaties.

Het Firmament was betrokken bij twee presentaties. De eerste was ‘”Better Together” Inventorying and digitising audiovisual and digital archives of the performing arts’ door Eline De Lepeleire (Het Firmament) en Tom Ruetten (Kunstenpunt). Deze presentatie ging over het samenwerkingsmodel tussen VIAA, PACKED vzw, Het Firmament, Kunstenpunt en gesubsidieerde gezelschappen uit de podiumkunsten. Een model waarbij het beschikbare geld, expertise en netwerk optimaal werd ingezet om het audiovisueel erfgoed aanwezig bij gesubsidieerde gezelschappen te digitaliseren en bewaren. Het eerste deel van de presentatie was een beschrijving van dit model, hoe en waarom het tot stand kwam en hoe het proces verliep. In het tweede deel was er ruimte om ook de uitdagingen en ambities onder de loep de namen met tot slot een aantal conclusies.

Daarnaast nam Eline deel aan de rondetafel ‘Starting from Scratch: Do’s and Dont’s of Stage Costume Photography’, samen met Jan Van Goethem (De Munt), Zoë Renaud (De Munt) en Sylvie Richoux (CNCS). Deze rondetafel stond in het teken van kostuumregistratie waarbij de panelleden hun werkprocessen toelichtten en tips en trics deelden voor een geslaagde fotostudio. Zo beheert Het Firmament zelf geen kostuumcollecties, maar ondersteunde in het verleden twee organisaties bij de registratie en het fotograferen van de kostuums die door de artistieke gemeenschap wel nog actief gebruikt wordt. De case die tijdens de rondetafel werd besproken is die van de kostuumcollectie van Kantuta vzw, een Brusselse vereniging die Boliviaanse dansen opvoert.

Projectresultaten

De deelname aan het SIBMAS-congres leverde de volgende concrete resultaten op:

  • Er werden nieuwe internationaal contacten gelegd en bestaande contacten onderhouden met spelers die zich op internationaal niveau bezighouden met het erfgoed van de podiumkunsten.
  • Er werd concreet ingezet op contacten met de Franstalige gemeenschap van België;
  • Kennis en expertise die werd opgebouwd door Het Firmament werd gedeeld tijdens de twee bovengenoemde presentatiemomenten;
  • In reactie op andere presentaties en tijdens informele momenten tijdens het congres werd opgebouwde kennis en expertise uitgewisseld;
  • Er werd kennis en expertise opgebouwd rond het erfgoed van de podiumkunsten. Zo is er een (vernieuwde) aandacht voor het publiek als een essentieel element en als medewerkers in het onderzoek naar podiumkunstengeschiedenis, worden archivarissen en academici actief betrokken bij het archiveren en documenteren van het werk met het oog op het vatten van de essentie van een performance, en was er een algemene oproep tot samenwerking tussen artiesten, archivarissen en academici. De presentaties van sprekers uit verschillende landden lichtten ook de verschillen tussen (nationale) werkingen toe. Zo zagen we het contrast tussen bijvoorbeeld Europa en de VS op vlak van structuur en fondsenwerking;
  • De verzamelde kennis en expertise wordt vanuit Het Firmament gedeeld met het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen via de eigen website en nieuwsbrief en via de projectenbank van FARO. Praktijkvoorbeelden worden geanalyseerd op basis van toepasbaarheid in de Vlaamse context;
  • Het artikel rond het samenwerkingsmodel rond audiovisueel erfgoed wordt opgenomen in een Engelstalige/Franstalige publicatie verspreid door SIBMAS.
Partnerorganisaties

Resonant, Kunstenpunt, De Munt, CNCS

Leden stuurgroep

/

Praktische info

Looptijd van
Looptijd tot
Organisatienaam
Het Firmament
Contactpersoon
Eline De Lepeleire
Adres
Hoogstraat 83, 2800 Mechelen
Telefoon
015349436
Financieringsbron(nen)

Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media – Afdeling Cultureel Erfgoed – Tussenkomst voor de internationale reis- en verblijfskosten van cultureel-erfgoedorganisaties